– Det finns en klinisk skillnad mellan kvinnor och män vad gäller sorkfeber. Våra resultat visar att lika många har fått sjukdomen, om man tittar på antikroppar, men kvinnor blir inte i lika hög grad sjuka, säger Peik Brundin, doktorand vid institutionen för kliniskt mikrobiologi och ST-läkare, infektionskliniken, Sundsvalls sjukhus, vid symposiet »Jämställdhet vård – en infekterad fråga?« den avslutande dagen vid årets medicinska riksstämma.
– Kvinnor exponeras för viruset i lika hög grad, men blir inte sjuka. Länge har hävdats att det skulle vara mer frekventa uteliv i skog och mark som skulle förklara skillnaden, fortsätter han.
Östrogen spelar en aktiv roll vid många tillstånd med immunologiska komponenter, autoimmuna sjukdomar och kardiovaskulära sjukdomar. Skillnaderna jämnas ut efter menopaus.
– Man får mycket bättre kvalitetskontroll om man har verktyg att mäta skillnader för män och kvinnor, säger professor Ola Vinsö, IVA, Norrlands universitetssjukhus.

Läs allt från medicinska riksstämman 2010:

Riksstämman 2010 – alla artiklar!