– Vi jobbar hårt för att få hälsoaspekterna på agendan i klimatförhandlingarna, sa Dana W Hanson samtidigt som FN:s klimatmöte avslutades i Cancún, Mexiko.
Av alla observatörer vid klimatmötet i Köpenhamn 2009 representerade 90 procent industrin. Mycket få representanter för hälsa och hälso- och sjukvård fick observatörsstatus, berättade han.
– I Cancún är hälsosektorn bättre representerad men får fortfarande begränsat utrymme.
– Copenhagen Accord sa inget om hälsa, och vi blev fru-strerade. Det är ett misslyckande att frågan inte är med på agendan, och vi jobbar hårt för att få den dit, sa Dana W Hanson.

Själv är han som läkare inte i första hand expert på själva klimatet eller klimatförändringarna.

– Men vad vi som läkare kan bidra med är att tala om vad klimatförändringarna kan ha för effekter på hälsa och hälso- och sjukvården.

Dana W Hanson gav också exempel på svåra etiska dilemman läkare kan ställas inför, och där det är viktigt att WMA engagerar sig.
– Vi är förskonade i Sverige och Kanada, men vad gör den läkare som får en patient förd till sig som utsatts för tortyr, och som behöver vård för att tortyren ska kunna fortsätta? undrade han.
Personalförsörjning i utvecklingsländer var en annan fråga Dana W Hanson tog upp. Han tycker det är besvärande att hans hemland Kanada är nettoimportör:
– Vi litar på att andra länder förser oss med läkare. Ett rimligt krav är att ett land som Kanada åtminstone ska vara självförsörjande i utbildning av läkare.
På frågan om hur läkare bäst kan påverka hälso- och sjukvårdpolitiken svarade Dana W Hanson:
– Genom att utbilda allmänheten, det är den politikerna lyssnar på.
Satsningar på hälso- och sjukvård är den mest lönsamma investeringen ett samhälle kan göra, ansåg han också.
I gengäld har vi läkare ett ansvar att vara öppna för förändring och att effektivisera, sa Dana W Hanson, som vid sitt anförande passade på att lovorda svenska insatser: avgående ordförande Eva Nilsson Bågenholms arbete för WMA, Sveriges läkarförbund för att alltid ha stött WMA moraliskt, etiskt och i praktiken, även i klimatfrågan, och Otto Cars internationella arbete mot antibiotikaresistens.


Dana W Hanson. Foto Göran Segeholm