Alla vet att Alzheimers sjukdom bryter ner den kognitiva förmågan. Betydligt mindre känt är att kognitiva störningar också kan åtfölja en rad andra vanliga sjukdomar, som till exempel diabetes, stroke eller depression:
– Vården glömmer ofta att testa de kognitiva funktionerna, säger professor Anders Wallin, som är ordförande i Svensk förening för kognitiva sjukdomar. Han medverkade vid ett symposium på riksstämman i Göteborg.
Andra talare vid symposiet gav exempel på hur vanligt det är med kognitiva symtom vid bland annat vaskulära sjukdomar, psykiska sjukdomar och traumatisk hjärnskada.
Kognitiva symtom gäller inte bara minnet, utan kan också slå mot exempelvis hjärnans exekutiva funktioner eller göra processerna i hjärnan långsammare. Därför räcker det inte med enbart ett minnestest, säger Anders Wallin:
– Vad som behövs är att man sätter samman ett enkelt och snabbt testpaket och sprider det inom sjukvården. Att testa den kognitiva förmågan på patienterna borde bli lika vanligt som att ta blodtrycket!

Läs allt från medicinska riksstämman 2010:

Riksstämman 2010 – alla artiklar!