Det säger Johanna Österberg, överläkare vid kirurgkliniken, Mora lasarett.
Ljumskbråck är en typiskt manlig åkomma. Knappt var tionde patient som opereras för ljumskbråck är en kvinna. Enligt Johanna Österberg används dock den vanligaste operationstekniken, öppen främre nätplastik via ljumsken, s k Lichstenstein, oavsett patientens kön.
Tekniken är väl prövad och fungerar bra på män. Tekniken passar emellertid inte för femorala bråck, något som är betydligt vanligare hos kvinnor än hos män (30 procent jämfört med 2 procent). Femoralbråck har en hög inklämningsrisk och därmed en ökad risk för att operationen måste göras akut. Data från Svenska bråckregistret visar att operationsrelaterad mortalitet är sju gånger högre vid akut än vid planerad bråckkirurgi. Kvinnor drabbas också av en gravt cirkulationspåverkad tarm vid akuta operationer, vilket ofta leder till att det skadade segmentet av tarmen måste tas bort, något som ökar mortalitetsrisken ytterligare. Registerdata visar också att 42 procent av de opererade kvinnorna senare opereras för femoralbråck.
Johanna Österberg säger att det kan bero på att det redan från början rörde sig om ett femoralbråck som man helt enkelt missade på grund av fel operationsteknik. I stället föreslår hon att man redan från början bör använda en bakre preperitoneal nätplastik, antingen endoskopiskt eller med öppen kirurgi, vid operation av kvinnliga ljumskbråckspatienter.
– Varje klinik som håller på med bråckkirurgi bör ha någon som kan den tekniken.

Läs allt från medicinska riksstämman 2010:

Riksstämman 2010 – alla artiklar!