– Om man räknar om vårdskadorna varje år så handlar det om ungefär 630 000 undvikbara vårddygn till en kostnad av ca 5 miljarder, som naturligtvis kan användas till någonting bättre än att reparera det som gått sönder på vägen, sa socialminister Göran Hägglund vid en presskonferens den 16 december.
I och med att den nya patientsäkerhetslagen träder i kraft vid årsskiftet har regeringen kommit överens med Sveriges Kommuner och landsting (SKL) om att det behövs ekonomisk stimulans för att förmå landstingen att lägga i en högre växel när det gäller patientsäkerheten. En prestationsbaserad ersättningsmodell à la kömiljarden, som enligt Göran Hägglund visat sig vara väldigt framgångsrik.
– Som ett komplement till lagstiftningsförändringen vill vi skapa en ekonomisk struktur som innebär en katalysator för ett förstärkt patientsäkerhetsarbete, sa han.
Under 2011 har regeringen därför avsatt 400 miljoner kronor som landstingen får tävla om. För att överhuvudtaget ha chans på några patientsäkerhetsmiljoner 2011 krävs att landstingen
– upprättar en patientsäkerhetsberättelse i enlighet med nya lagen; detta gäller varje vårdgivare och exakt vad den ska innehålla ska Socialstyrelsen beskriva i kommande föreskrifter
– inrättar en lokal Strama-grupp senast den 30 september 2011
– deltar i den nationella patientenkät för primärvården som SKL genomför under året
– tagit väsentliga steg i införandet av Nationella patientöversikten, ett system för att vården ska ha tillgång till samlad elektronisk information om patienten oberoende var patienten vårdas.
Men det krävs också att man uppnår resultat, säger Anders Knape, ordförande i SKL, och han preciserar:
– Att man gör det som lagen föreskriver men också helst mer för att snabbare komma till en bättre tingens ordning.
Så när grundkraven är uppfyllda fördelas pengarna enligt följande:
– 100 miljoner kronor att dela på för de landsting som mäter patientsäkerhetskulturen på minst 25 procent av hälso- och sjukvårdspersonalen.
– 100 miljoner kronor att dela på för de landsting som mäter följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler på minst 75 procent av alla avdelningar på alla sjukhus inom slutenvården
– 100 miljoner kronor att dela på för de landsting som mäter förekomst av trycksår på minst 50 procent av alla avdelningar på alla sjukhus
– 100 miljoner kronor att dela på för de landsting som minskar sin antibiotikaförskrivning inom öppenvården. Målet till 2014 är max 250 recept per 1 000 invånare.
På en fråga om det inte i stället borde vara de som inte lyckas som skulle tillföras pengar svarade Göran Hägglund:
– Vi betalar för att man åstadkommer en förändring som leder till förbättringar. För patienten, men det här uppskattas också av personalen.
Anders Knape fyllde på med vittnesmål från sina medlemmar – landstingen:
– Man föredrar system som premierar resultat, kvalitet och leveranser jämfört med system som fyller på för dem som inte tar tag i sina problem!