Från andre vice till förste vice – vad blir det för skillnad?
– Det var roligt att få byta post i alla fall. Det beror på hur vi lägger upp arbetet i presidiet. Jag kommer att fortsätta med mina frågor som första vice ordförande, säger Heidi Stensmyren.
Om ordförandevalet, där hon med knapp marginal förlorade mot Marie Wedin, säger hon:
– Det var roligt att så många stöttade mig. Det var faktiskt jämnt. Jag fick 66 röster, och det är jag jätteglad för. Det känns som en bekräftelse på att jag arbetat på rätt sätt. Jag kanske inte blev ordförande detta år men fick ett mandat att jobba med frågor som jag vill jobba med.
Vilka då?
– Kärnfackliga frågor och arbetsmiljö. Hur vi kan få läkare att känna sig hemma i Läkarförbundet. Det är frågor som jag gärna vill arbeta med.
Är du beredd att invänta nästa ordförandetillfälle?
– Sex år är en lång tid. Det är omöjligt att säga vad som händer om sex år. Det är för långa ledtider.