Bakgrunden är att det system för kvalitetssäkrad information om läkemedel som i dag används, Svensk informationsdatabas för läkemedel, inte är standardiserat.
Substansregistret ska bland annat kunna möjliggöra att journalinformation om överkänslighet kan kopplas till substanser i läkemedel.