Medan ny vice ordförande valdes med acklamation, blev det kamp om posten som andre vice ordförande. Röstsiffrorna blev 72–68 till Ove Andersson, som därmed slog ut valberedningens kandidat Thomas Flodin.
Valberedningens argument var att ordföranden för den största lokalföreningen bör sitta i centralstyrelsen. Thomas Flodin var efter sex år som ordinarie centralstyrelseledamot inte valbar för en ny period utan klartecken från fullmäktige.
De som pläderade för Ove Andersson lyfte fram behovet av primärvårdsperspektiv i förbundsledningen, eftersom det med Thomas Flodin bara skulle sitta sjukhusläkare i presidiet.
Mer ovanlig var pläderingen från Norrbottens läkarförenings Robert Svartholm, som lanserade infödde Uppsalabon Ove Andersson som ställföreträdande norrlänning.
Sjukskrivningsfrågan, allmänläkarnas fortbildning, vårdvalets fortsatta utveckling hör till de frågor som den nya andre vice ordföranden vill fokusera på.
– Jag ser mig som representant för en värld i stark förändring, säger Ove Andersson.
Kommer du att sitta kvar som DLF-ordförande?
– Jag har inte tagit ställning. Jag kan se problematiken med dubbla uppdrag, men det beror lite på hur det framtida presidiet väljer att jobba.

Nya i Läkarförbundets centralstyrelse

Karin Båtelson, överläkare vid neurofysiologiska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg. Några av hennes nuvarande uppdrag är ordförande i Göteborgs sjukhusläkarförening, andre vice ordförande i Sjukhusläkarföreningen och ledamot i Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik, RLIM.
Rune Kaalhus, familjeläkare i Västerås (Praktikertjänst), har varit fackligt aktiv i både det norska och det svenska läkarförbundet. Han har tidigare suttit i Distriktsläkarföreningens styrelse och är sekreterare i DLF Västmanland.

Allt om fullmäktigemötet:

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2010 – alla artiklar!

Läkarförbundets styrelse fr vä: Eva Engström, Mikael Rolfs, Maria Ehlin Kolk (adjungerad för MSF), Karin Båtelson, Johan Zelano, Marie Wedin, Ove Andersson, Rune Kaalhus, Lena Ekelius, Lars Nevander, Johan Ljungberg, Heidi Stensmyren och Thomas Flodin. På bilden saknas Hans Hjelmqvist och Anna Rask-Andersen. Foto: Göran Segeholm