På onsdagen besökte 2 919 personer stämman, enligt Svenska Mässans servicecenter. Det är ettusen besökare färre än onsdagen förra gången som stämman hölls i Göteborg, 2008.
Ett litet bortfall kunde förklaras av att en del besökare blev fast på väg till Göteborg och fick vända i Skövde på onsdagen, på grund av vintervädret.
Den totala utställningsytan var lika stor som förra året, men luftigare. Många utställare hade krympt sin monter­yta. Till exempel hade Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och landsting i år inga egna montrar, utan samsades i stället med andra på det så kallade Hälsotorget.

Varför är du på stämman?
Varför tror du inte fler är det?
Vad tycker du om stämman?
Hur många gånger har du varit på stämman?


Karin Sebelius, 34, ST-läkare i reumatologi, Uddevalla:
– För att uppdatera mig inom mitt område.
– Mån­ga har nog svårt att komma ifrån kliniken. Jag tror att de flesta som är här har koppling till forskningen.
– Jättespännande. Mycket man kan ha nytta av i vardagen.
– Det är första gången.Christos Loizou, 30, ST-läkare i ÖNH, Umeå:
– Vi resonerade med vår studierektor och tyckte det var ett bra utbildningstillfälle eftersom de flesta ST-läkare på kliniken sysslar med forskning. Vi får även delta i ÖNH-dagarna.
– Det kanske inte är så många forskningsinriktade symposier.
– Jättebra miljö och bra stämning.
– Det är andra gången.Göran Ekstedt, 61, specialist i allmänmedicin, Trollhättan:
– Det är en mötesplats och jag tänkte lyssna på Stephan Rössner med flera.
– Jag tror det har blivit svårare att komma ifrån. Man har bara ett visst antal dagar för utbildning och ledighet.
– Som vanligt. Bra vetenskapligt utbud. Man knyter lite kontakter. Och här kan man få de senaste forskningsrönen och sådant som är på gång i olika specialiteter.
– Åtta, tio gånger.Katharina Stibrant Sunnerhagen, 53, specialist i rehabiliteringsmedicin, Göteborg:
– Vi har årsmöte, och för att gå på föredrag i min specialitet och andra.
– Det finns så mycket andra konferenser som har bättre nivå inom den egna specialiteten, och folk har inte tid att vidga sina vyer. De får väl inte ledigt.
– Skönt att det är mindre utställningar, för förr var det lite Kiviks marknad. Det är bra med breda gränsöverskridande symposier och gästföreläsare.
– Arton kanske.Lena Åberg, 52, specialist i trans­fusionsmedicin, Skåne:
– Jag ska lyssna på sektionssymposier och föredrag i min specialitet. Och jag är sekreterare i Kvinnliga läkares förening och var moderator på ett av våra symposier.
– Det har jag tänkt på. Jag tror stämman har förlorat lite av sin samlande roll, men även för läkemedelsindustrin har den förlorat sin roll som marknadsplats, man har inte så stor chans att påverka läkare längre. Många specialitetsföreningar ordnar andra möten. Kanske det är den krassa ekonomiska verkligheten, man får inte ledigt.
– Jag har alltid tyckt att det varit lite för mycket intryck för att man ska må bra i flera dagar. Man måste studera programmet och fokusera.
– Säkert mer än tio.