Thomas Zilling, förste vice ordförande i Sjukhusläkarföreningen, blir tillförordnad ordförande fram till Sjukhusläkarföreningens fullmäktigemöte i april 2011.
Thomas Zilling är docent och överläkare vid kirurgiska kliniken vid Sjukhuset i Varberg. Han blev legitimerad 1987 och har varit styrelseledamot i föreningen sedan 1997. Han är också ledamot i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation (UFO) och ansvarig utgivare för tidningen Sjukhusläkaren samt 2:e vice president i AEMH 2005 (Europeiska överläkare), enligt föreningens webbplats.
Karin Båtelson kvarstår som andre vice ordförande i Sjukhusläkarföreningen.