– Det är tredje gången vi upprepar oss från CS också. Fullmäktige kan fatta nya beslut men man kan inte upphäva gamla fullmäktigebeslut. Om man vill komma vidare i den här frågan finns det en möjlighet för de två läkarna att återansöka om medlemskap i förbundet, sa Thomas Flodin, CS, vid frågans utskottsbehandling.
Läkarförbundets fullmäktige fastställde 1992 ett beslut i CS 1991 att utesluta de två medlemmar som i medierna kallats »allmänläkaren och obducenten«, eftersom de deslegitimerats genom en dom i kammarrätten.
Grunden för deslegitimeringen var att det i domskälen i den friande morddomen stod att de styckat kroppen. Men det brottet var preskriberat. Formuleringen i domskälen kunde alltså inte heller överklagas.