Mellan 500 och 2 000 franska invånare kan ha avlidit efter att ha tagit benfluorex, som har saluförts under namnet Médiator i Frankrike.
Dödsorsaken ska i första hand ha varit kardiell valvulopati, och siffrorna kommer från det franska läkemedelsverket Afssaps.
Médiator förbjöds för drygt ett år sedan, men historien kring detta fransktillverkade läkemedel har nu vuxit till en inhemsk hälsoskandal. Mellan 1976 och 2009 har omkring fem miljoner personer i Frankrike behandlats med benfluorex, som har skrivits ut som ett komplement för att sänka blodfetterna hos kraftigt överviktiga diabetespatienter.
I flera andra länder förbjöds substansen betydligt tidigare. I grannlandet Spanien drogs den till exempel in redan 2005. En av de stora frågorna är därför hur de franska kontrollmyndigheterna kan ha varit så överseende, trots upprepade larm om medlets farlighet.
Médiator borde ha förbjudits redan för tio år sedan, enligt en offentlig rapport som presenterades femtonde januari.
Hälsokontrollorganet IGAS säger att tillverkaren Servier medvetet har fört de franska myndigheterna bakom ljuset. Servier ska bland annat ha underlåtit att informera om att benfluorex i första hand är ett aptitdämpande amfetaminderivat. Men även det franska läkemedelsverket Afssaps får kraftig kritik i rapporten, både på grund av allvarliga brister i läkemedelskontrollen och för att ha alltför täta band till industrin.
Den franske sjukvårdsministern Xavier Bertrand har lovat en omedelbar omorganisering av Afssaps.
Skandalen har också lett till att ett hundratal personer har stämt Servier för »ofrivilligt dråp«.
Tillverkaren Servier har hittills tillbakavisat kritiken och sagt att dödssiffrorna är kraftigt överdrivna, men också att företaget är berett att ta konsekvenserna om bevisningen visar på företagets ansvar.
Servier står också bakom det aptitdämpande medlet Isoméride (dexfenfluramin), som skrevs ut i Frankrike mellan 1985 och 1997 och som sägs ha förorsakat minst ett 40-tal dödsfall.

Benfluorex har aldrig saluförts i Sverige, enligt Läkemedelsverket. Däremot förskrevs Isoméride (dexfenfluramin) på licens till några kraftigt överviktiga patienter i mitten av 90-talet.