Läkarförbundet välkomnar i ett pressmeddelande regeringens under onsdagen presenterade satsning på att få vården av äldre sjuka att fungera bättre. Läkarförbundet passar samtidigt på att lansera sex förslag på hur äldrevården ska kunna bli bättre.
• Vårdvalet i primärvården måste utvecklas så att äldre med flera sjukdomar kan prioriteras.
• Det behövs fler geriatriker, och öppenvården måste reformeras.
• Förbundet vill också att en kommunöverläkare ska övervaka att hemsjukvårdens patienter får den vård de behöver.
• Alla ska ges en namngiven huvudansvarig läkare.
• Antalet vårdplatser måste öka och en vårdplatsgaranti införas.
• Genomför en långsiktig satsning på att stärka den medicinska kompetensen i äldrevården.
Läkarförbundet vill också se fler läkare i vården av »de mest sjuka äldre«.