Fallen rör två patienter med ansikts- respektive höftfraktur som fick vänta i åtta respektive sex timmar på läkarbedömning, trots att de initialt ansågs högprioriterade. I ett fall ska ansvarig läkare ha somnat om, i det andra ordinerade läkaren smärtstillande via telefon.
– Det är inte förenligt med det som åligger en inom tjänstgöringen. Man ska infinna sig på akuten och göra en personlig bedömning, säger Anders Dybjer, sjukhuschef.
Händelserna rapporterades i avvikelsesystemet, och de två ST-läkare som hade jour kallades till vad Thomas Zilling, huvudskyddsombud och ordförande för sjukhusläkarna i Varberg, beskriver som »förhör« med verksamhetsområdeschefen. Minnesanteckningar från mötena tillgängliggjordes sedan för övrig personal.

Flera unga kollegor blev enligt Thomas Zilling så »chockade« av ledningens agerande att de inte förmådde arbeta sina jourpass den 21–24 januari utan sjukskrev sig.
– Avvikelserapportering ska vara till för att få bättre rutiner och riktlinjer för en mer patientsäker vård, inte användas till att hänga ut enskilda medarbetare, säger Thomas Zilling.
Sjukhusläkarna är också kritiska till att ärendena lex Maria-anmälts.
– Om en patient tagit skada ska man göra det, men här kom ingen till skada och då finns det ingen anledning. Anmälan är ett sätt för arbetsgivaren att flytta fokus från den dåliga arbetsmiljön, säger Thomas Zilling.

Göran Magyar, chefläkare för Hallands sjukhus, tycker att uttalandet vittnar om en »skrämmande« brist på kunskap om de regler som styr hälso- och sjukvården.
– Lagen säger att om en patient utsatts för risk för vårdskada ska det lex Maria-anmälas. Ingen kan säga att en patient som bedöms vara i behov av läkarbedömning inom 20 minuter och sedan får vänta i sex eller åtta timmar inte utsatts för en ökad risk.
Per Meijer, ordförande i Hallands läkarförening, säger att avvikelserapporteringssystemet på Hallands sjukhus Varberg fungerar väl, men att handläggningen av just dessa ärenden inte skötts optimalt. Däremot har han inget emot att ärendet lex Maria-anmälts.
– Det är jättebra, då får vi veta om någon farit illa, och om felet ligger på individplan eller om det mer är ett organisatoriskt problem.

Det är inte första gången det stormar kring akuten i Varberg. För ett och ett halvt år sedan tvingades dåvarande sjukhuschefen avgå efter att sjukhuset polisanmält en läkare som gått in i en journal för att göra en avvikelserapport för kollegornas räkning.
Då som nu ses brister i arbetsmiljön som en bakomliggande förklaring till konflikten, och hos alla parter finns en enighet om att det nu krävs rejäla insatser för att komma till rätta med arbetsmiljöproblemen vid akutmottagningen.
– Dels handlar det om läkarnas arbetsbetingelser. Vi är korta om både specialister och underläkare, och det gör att frekvensen av jourpass blir lite väl tät. Sedan finns det också svårigheter i samarbetsklimatet internt som pågått en längre tid, konstaterar Anders Dybjer.
– Arbetsmiljön är inte bra. Vad skälet är vet jag inte, men vi måste ta tag i det och vända på alla stenar, säger Per Meijer.