Under tre dygn mellan den 21 och 24 januari var jourlinjerna inom ortopedi och kirurgi vid Hallands sjukhus Varberg stängda. Den utlösande orsaken var att ett antal läkare sjukskrivit sig som en reaktion på sjukhusledningens sätt att hantera ett par incidenter på akuten i november i fjol, där patienter fick vänta på läkarbedömning i flera timmar, trots att de klassades som högprioriterade.

I stället för att se det inträffade ur ett systemperspektiv valde sjukhusledningen enligt både Hallands läkarförening och läkarnas huvudskyddsombud vid sjukhuset i Varberg, Thomas Zilling, som också är tillförordnad ordförande för Sjukhusläkarföreningen, att peka ut två ST-läkare som hade jour som syndabockar.
Efter att verksamheten på akuten återgått till det normala efter helgen hade sjukhusledningen och Hallands läkarförening ett möte på kvällen den 24 januari, där man enades om att arbetet med att lösa de arbetsmiljöproblem som finns på sjukhuset i Varberg ska intensifieras. Läkarföreningen framförde också att man inte tyckte att de två ST-läkarna borde få någon disciplinpåföljd. Detta blev också sjukhuschefen Anders Dybjers beslut dagen därpå.
Därmed var saken enligt Per Meijer, ordförande för Hallands läkarförening, »ur världen«.
Nästa dag blev Marie Wedin intervjuad i Hallands Nyheter, där hon upprepade kritiken mot ledningens sätt att hantera avvikelserna. Hon uttalade sig även i sakfrågan och menade att det inte behövde ha varit fel av läkarna att inte titta till de högprioriterade patienterna, utan att det är en »medicinsk bedömning«.
Marie Wedins agerande kritiseras av Per Meijer.
– Hon har inte ringt mig, hon har inte ställt några frågor. Det är klart att regionledningen undrar varför Läkarförbundet lägger sig i en fråga som vi håller på att lösa lokalt.
Styrelsekollegan Anders Jacobsson uttalar sig försiktigare men håller ändå med i sak.
– Jag tycker inte att avvikelser ska hanteras på riksplanet.

Thomas Zilling och Marie Wedin har arbetat nära tillsammans i Sjukhusläkarföreningens styrelse i många år, och de berättar att de möttes på Läkarförbundet i Stockholm den 21 januari då Thomas Zilling informerade henne om läget i Varberg. Att Marie Wedin skulle uttala sig angående konflikten i Hallands Nyheter kände han inte till, men han ser inget kons­tigt med att hon uttalade sig utan att förankra det hos Hallands läkarförening.
– Skulle de ha företräde i den typen av ärenden? Det kan jag inte se.

Marie Wedin tycker inte att det var något konstigt med att hon svarade på frågorna när hon blev uppringd av en reporter från Hallands Nyheter.
Vad tänker du om kritiken från Hallands läkarförening att du bör förankra det hos lokalföreningen innan du uttalar dig i en lokal fråga?
– Jag uttalade mig om det jag hade hört refereras från huvudskyddsombudet i Varberg, och det var väldigt anmärkningsvärt. När ett huvudskyddsombud kommer till Läkarförbundet och söker stöd i sitt arbete lokalt tycker jag att jag som ordförande måste göra vad jag kan för att stödja det arbetet.