– Det slås ofta larm om överbeläggningar, men vi vet inte alltid problemets omfattning. För att kunna göra det måste man kunna följa det över tid. Det är ju en väldig skillnad mellan överbeläggningar som sker då och då och sådana som sker systematiskt. Men inte ens Socialstyrelsen har någon definition av begreppet, säger Göran Stiernstedt, chef för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och landsting (SKL).
I en debattartikel i Östgöta Correspondenten skriver Göran Stiernstedt tillsammans med SKL:s vd Håkan Sörman att det saknas kunskap om hur patientsäkerheten påverkas av överbeläggningar.
Är det något som står för SKL, eller menar ni att inte heller Socialstyrelsen vet det?
– Jag menar att det generellt är ganska mycket tyckande, och mindre vetande. Visst är det logiskt att överbeläggningar kan påverka patientsäkerheten. Men bara en sådan sak som satellitpatienter kan hanteras på många olika sätt som är mer eller mindre patientsäkra.
Systemet ska i första hand vara ett hjälpmedel för att garantera patientsäkerheten vid överbeläggningar lokalt, men man ska även kunna jämföra olika vårdgivare. Enligt Göran Stiernstedt kan man på sikt tänka sig att beläggningsgrad skulle kunna ingå som en variabel i Öppna jämförelser.
SKL ska även ta fram goda exempel på hur överbeläggningar kan minimeras och lyfter i debattartikeln fram den medicinska akutvårdsavdelningen på Universitetssjukhuset i Linköping, se artikel i LT nr 49/2010, sidorna 3110-2.