Det var för ett år sedan som narkosläkaren, efter en mycket utdragen förundersökning, åtalades för dråp, se Läkaren åtalad för dråp.

I sista stund ställdes rättegången in i maj förra året då försvaret till slut lyckats övertyga åklagaren om att det fortfarande kvarstod så pass många frågor om det rättsmedicinska förfarandet att ärendet behövde ytterligare granskning, se Rättegången skjuts upp till efter sommaren, nr 21/2010.
Åklagaren Peter Claeson återupptog förundersökningen och meddelade att han skulle inhämta ett yttrande från Socialstyrelsens rättsliga råd, något han gjorde en dryg månad senare. De frågeställningar Peter Claeson vill att Rättsliga rådet tar ställning till rör de rättskemiska och rättsmedicinska slutsatser som redovisats i målet.
 Bland annat om det finns anledning att ifrågasätta rättsläkarens slutsats att döden inte var naturlig utan att den skett efter kraftig överdosering av tiopental i kombination med morfin och om det finns anledning att ifrågasätta analysförfarandet, se Rättegången försenas ytterligare, nr 29/2010.
Rättsliga rådet kunde emellertid inte hitta någon sakkunnig granskare av ärendet förrän i mitten av september eftersom aktuella svenskar som redan hade kommit i kontakt med fallet betraktades som »förbrukade«. När den norska professorn i rättstoxikologi, Jørg Mørland, utsågs fick han mer än fyra månader på sig för sin genomgång.
Robert Grundin, som är Rättsliga rådets föredragande i rättmedicinska ärenden, berättar att Jørg Mørland nu fördröjts ett par veckor med anledning av en omorganisation av det norska rättsmedicinalverket, något som inneburit omfattande administrativt arbete för professorn. Hans yttrande väntas, enligt Robert Grundin, inkomma till Rättsliga rådet under vecka 7. När rådet haft sitt sammanträde den 1 mars sammanställs ett yttrande som skickas till åklagaren. Därefter tar han ställning till om han vill gå vidare med åtalet eller lägga ned.