– Ett av de viktigaste verktygen för läkarna är samtalet med patienterna. Om inte detta fungerar finns det stor risk att läkare inte kan ställa rätt diagnos och att de börjar använda sig av defensiv medicin, det vill säga överbehandlar. Effekten kan också bli underbehandling på grund av missförstånd i kommunikationen, säger Yves Sales, vice ordförande inom Lægeföreningen.
Bakgrunden är den danska regeringens beslut 2004 om att utlänningar som bott i landet i mer än sju år ska betala en avgift för tolk från sommaren 2011. Överenskommelsen var bred mellan flera partier i folketinget. Förra året justerades beslutet, efter påtryckningar från Dansk Folkeparti, till att gälla invandrare som bott i landet i fyra år, men att låta tolkhjälp fortfarande vara gratis för till exempel vissa åldersgrupper och vid vissa psykiska tillstånd. Dessa regler är inte klarlagda än, inte heller hur hög den nya fasta kostnaden för tolk ska vara. Idag är cirka 8 procent av befolkningen invandrare.
– Regeringen tror att detta ska få invandrare att bli motiverade att lära sig danska, men vi har ju många invandrare som bott här i 10–15 år som ändå inte kan språket för att de är skadade själsligt eller är analfabeter, säger Yves Sales.
I en egen undersökning av Lægeföreningen bland 93 läkare tror nio av tio läkare att språkproblemen gör att risken för fel ökar när betalningskrav läggs på patienten. Åtta av tio menar att sjukdomsbeskrivningen påverkas, och sex av tio tror att patienterna får svårare att följa läkemedelsbehandling.
– Vi ser det som helt oetiskt att man genomför integrationspolitik i sjukvården. Dessutom bryter regeln mot den första raden i sundhedsloven som säger att alla ska ha lika tillgång till vård, säger Yves Sales, som också befarar att vissa invandrare kommer att utebli från vårdbesök.
Men inrikes- och hälsominister Bertel Harder, Venstre, menar att alla fortsatt har lika tillgång till sjukvård. Även efter den 1 juni.
– Tanken med den nya lagen är inte att vissa ska ha bättre tillgång till läkarhjälp. Den handlar om att ge utlänningar ett incitament att lära sig danska så att de kan få vård på sjukhusen på samma villkor som andra utan att behöva tolkhjälp för att förstå läkarna, säger Harder.
Hur ser du på de risker med felbehandlingar som läkare påtalar?
– Den enskilda läkaren får vid varje tillfälle med en patient avgöra om det finns behov av tolk. Det är alltid läkarens situation och specialitet som avgör detta, och det är inget som förändras för att vi inför en avgift för utlänningar. Med utvecklingen av allt fler telefontolkar har också tjänsten blivit billigare, säger Bertel Harder.
Regeringen bedömer att beslutet sparar 15 miljoner danska kronor årligen, något som Yves Sales tvivlar starkt på.
– Beslutet kommer med all sannolikhet att bli dyrt för samhället. Sjukvården kommer att begå misstag. En sjukdom får lov att växa till, som sedan dessutom skapar ett lidande för den enskilde, säger Sales.


– Tanken med den nya lagen är inte att vissa ska ha bättre tillgång till läkarhjälp. Den handlar om att ge utlänningar ett incitament att lära sig danska så att de kan få vård på sjukhusen på samma villkor som andra, säger inrikes- och hälsominister Bertel Harder, Venstre.