Yttrandet från Jørg Mørland har i dag inkommit till Socialstyrelsens rättsliga råd. Trots att yttrandet inkom senare än beräknat tror Robert Grundin, som är Rättsliga rådets föredragande i rättsmedicinska ärenden, att nämnden ska kunna behandla ärendet som planerat på tisdag den 1 mars, se Rättsliga rådet tar upp narkosläkarfallet i mars.
Läkartidningen har begärt ut en kopia av yttrandet med stöd av offentlighetsprincipen, och i skrivande stund gör verkets jurister en sekretessprövning i ärendet.