Fler patienter fick hjälp vid långvarig smärta, ångest och depression under 2010 än under 2009. Det uppger Sveriges Kommuner och landsting, SKL, i ett pressmeddelande. KBT-behandlingarna inom ramen för rehabiliteringsgarantin var drygt 40 procent fler i fjol än 2009. Totalt utfördes 44 101 behandlingar för personer med ångest, depression eller stress 2010.
Insatserna för personer med långvarig, diffus smärta har också ökat. 7 751 personer fick i fjol multimodal rehabilitering, vilket enligt SKL är 23 procent fler än 2009.
– Men tillgången behöver bli mer jämnt fördelad över landet, kommenterar Marianne Granath, sektionschef på avdelningen för vård och omsorg, SKL, i pressmeddelandet.
Flest KBT-insatser i förhållande till folkmängd utförs i Västra Götalandsregionen. Med samma mått mätt är Jämtland bäst på att erbjuda smärtpatienter multimodala insatser.

Läs mer på SKL:s webbplats:

Rapport om rehabiliteringsgarantin 2010