Detta konstaterar forskare i en artikel i Journal of Hospital Medicine, webbpublicerad den 10 februari, där de redogör för en randomiserad kontrollerad studie gjord bland 100 sjukhusläkare vid medicinavdelningar i Denver, Colorado. Kontaminationen mättes i form av antalet bakteriekolonier och förekomst av MRSA på olika ställen på kläderna och på huden vid handlederna hos en grupp läkare med kortärmade kläder som byttes dagligen och hos en annan grupp läkare med långärmade rockar som byttes mindre ofta.
Inga signifikanta skillnader hittades mellan grupperna.
Forskarna drar slutsatsen att resultaten inte stöder uppfattningen att mer sällan tvättade traditionella läkarrockar är mer kontaminerade än kortärmad klädsel som byts dagligen. Inte heller ger resultaten stöd för att byta ut långärmad klädsel mot kortärmad, enligt forskarna.
Studien gjordes med anledning av att kortärmat blivit standard även i Storbritannien.