Att en presidieledamot samtidigt är ordförande i en delförening är inte okontroversiellt. 2009 krävde Sylf, Sveriges yngre läkares förening, och Privatläkarföreningen i en motion till förbundsfullmäktige, som hanteras inom ramen för den pågående organisationsutredningen, att den som sitter i presidiet inte ska kunna ha styrelseuppdrag i en delförening.
Men Ove Andersson menar att det finns exempel på att det går att kombinera uppdragen på ett bra sätt.
– Jag har lyssnat på den kritik som finns, och därför har jag inte tagit beslutet på egen hand utan förankrat det i Distriktsläkarföreningens styrelse, säger Ove Andersson, som samtidigt konstaterar att frågan i övrigt inte väckts av vare sig Distriktsläkarföreningen eller Läkarförbundets centralstyrelse.
Att diskussionen om dubbla uppdrag har uppstått menar Ove Andersson bottnar i att Läkarförbundets ordförande, Marie Wedin, som vice ordförande samtidigt var ordförande i Sjukhusläkarföreningen, där den sistnämnda rollen ibland »tog över«.
Finns det inte en risk att det blir samma sak med dig, att det blir oklart i vilken roll du agerar?
– Det är mitt ansvar att se till att hantera det, annars kommer diskussionen snart att väckas till liv igen.
I dag finns inga regler alls om dubbla uppdrag i förbundets stadgar, inte ens vad gäller ordföranden. Ove Andersson ser en poäng med att reglera frågan.
– Då hade man sluppit den här diskussionen. Nu beror mycket på hur man som person väljer att hantera sin presidiefunktion.