Vetenskapsrådets expertgrupp för oredlighet i forskning slog i september i fjol fast att en tidigare professor vid KI gjort sig skyldig till mycket allvarlig oredlighet i forskningen, bland annat genom att i flera manus och artiklar manipulera data för att förstärka resultaten, se LT nr 38/2010, sidan 2224.
KI kommer nu efter ytterligare beredning, där man bland annat låtit en advokatbyrå granska expertgruppens arbete, fram till samma slutsats. Man kommer därför att gå vidare och granska en avhandling där de felaktiga uppgifterna redovisats. Därutöver fortsätter man att utveckla rutinerna för forskningsdokumentation.
Ansvaret för eventuella disciplinåtgärder mot professorn ligger hos hennes nuvarande arbetsgivare, Göteborgs universitet. Professorn har begärt en överläggning med arbetsgivaren, vilken kommer att hållas inom kort. Innan dess lämnar man inga kommentarer i fallet, uppger universitetets kommunikationsansvarige.
Saken kompliceras av att det mesta av fusket skett vid KI, som professorn inte längre har någon anställningsrelation till. När det gäller den allvarligaste anklagelsen, att professorn ska ha producerat falska dokument för att vilseleda Vetenskapsrådets expertgrupp, begicks detta dock efter att professorn påbörjat sin anställning i Göteborg.