En läkemedelsansvarig läkare för varje äldre patient, som skulle ha mandat att inte bara sätta ut läkemedel som andra läkare förskrivit, utan dessutom makulera recepten. Det hoppas Lars-Erik Holm att Socialstyrelsen kan skriva in i sina reviderade föreskrifter om läkemedelshantering.
– Jag tror att det skulle skapa ett annat mandat för dis­trikts­läkare att faktiskt våga ifrågasätta kollegers förskrivning, säger Lars-Erik Holm.
Han exemplifierar med inlagda patienter som får ett läkemedel insatt på sjukhuset, som råkar följa med vid utskrivningen.
– Sedan så står de på det resten av livet om man inte gör något. Om en allmänläkare eller geriatriker har ett samlat läkemedelsansvar utpekat, då kan det vara lättare att ringa kardiologen och fråga, säger Lars-­Erik Holm.

Ett övergripande läkemedelsansvar förutsätter dock kommunicerande datorjournaler och läkemedelsförteckningar.
– Den elektroniska biten kan man inte lösa med bara ett mandat, suckar Lars-Erik Holm som ändå hyser förhoppningen att det på sikt ska bli möjligt.
Han tror också att det vore bra om den läkemedelsansvariga läkaren skulle kunna makulera andra läkares recept.
– Det skulle helt och hållet utgå från patientsäkerhetsperspektivet.

När ett läkemedel sätts ut i dag finns ändå receptet kvar, numer för det mesta i datoriserad form. Det innebär att medicinen kan hämtas ut och brukas, av misstag eller avsiktligt, oavsett hur överenskommelsen med doktorn ser ut.
– Man måste ju kunna rensa hela vägen. Våra elektroniska system lever sina egna liv om det inte går att rensa i dem.
– Men vi måste förstås utreda alla legala hinder och möjligheter först och främst.

Lars-Erik Holm tycker att det är viktigt att påpeka att alla läkare redan i dag har en möjlighet att ifrågasätta and­ra läkares medicinering.
– Det finns inget som hind­rar. Alla läkare har förskrivningsmöjligheten, och då har man också möjligheten att sätta ut redan förskrivna läkemedel. Man kan fråga varför man ofta inte gör det. Men möjligheten finns!


Lars-Erik Holm påpekar att läkare redan i dag har en möjlighet att ifrågasätta andra läkares medicinering. Foto: Ann-Sofi Rosenkvist