Flera läsare som kommenterat artiklarna om läkares kläder i nr 7 föreslår kortärmad rock eller rock med uppkavlade ärmar. En kvinnlig läkarstudent skriver:
»Jag studerar till läkare i Uppsala, och läser med intresse artikeln om sjukhusklädseln på Läkartidningens hemsida. Trots att jag bara nyss kommit ut på klinik har jag redan blivit tagen för sköterska i de kläderna landstinget tillhandahåller, just för att det inte finns någon tydlig markering att jag är blivande läkare. En kortärmad läkarrock, skulle det verkligen vara så svårt eller dyrt?«, undrar hon.
Lars Olén, överläkare vid ÖNH-kliniken i Skövde, skriver: »Om det är kortärmat som är viktigt, då kan man väl samla in alla vita rockar och korta av ärmarna med sax och nål och tråd. Detta kan väl utföras i Sverige eller annat land. Det är ganska många av oss doktorer som tycker att den vita rocken är att föredra. I dag är det ju många som kavlar upp ärmarna på den vita rocken.«

Thomas Wahlberg är infektionsläkare och verksamhetschef för infektion och vårdhygien vid Skaraborgs sjukhus:
– Vi har sagt att i patientnära arbete ska de hänga av sig rocken. Sedan kan en del ha löst det genom att kavla upp ärmarna och jag tänker inte jaga dem. Det viktiga är att de kan sprita sina händer och underarmar på ett korrekt sätt. Under läkarrocken ska man ha arbetskläder.
Thomas Wahlberg upplever att det har blivit allt färre som använder rocken i patientnära arbete de senaste åren. Många vill ha den på sig när de går i korridorerna, men de blir också färre.
Finns det formella hinder mot att ha en läkarrock med korta eller uppkavlade ärmar?
– Anledning till att man ska ha kortärmad arbetsdräkt är att det ska gå att göra en ordentlig handdesinfektion. Därför ska det vara fritt från armbågen och neråt. I övrigt ska rocken i så fall bytas varje dag. Bara underarmarna är fria för att utföra en riktig desinfektion kan jag inte se att det skulle utgöra fara att överföra smitta. Om man kavlar upp ärmarna är väl risken att de åker ner. Då är det bättre att korta ärmarna.
Om man ska beställa rockar från tvätteriet eller ej, det avgörs på kliniknivå.
På infektionskliniken där Thomas Wahlberg är chef har man slutat helt med rock.
– På infektion beställer vi dem inte längre. Vi tyckte det var onödigt. Drivkraften var inte ekonomin. De fyllde ingen funktion längre. Det var jobbigt att ta av och på dem. Nu har vi jobbat så här i fem år och det går alldeles utmärkt.
Eva Schöbel, hygiensjuksköterska i Region Halland, tycker inte att läkarna ska ha läkarrock med korta ärmar.
– Nej, det är inte aktuellt. Då ska ju rocken bytas varje dag och den är dubbelt så dyr att tvätta. Och den är inte så bra med alla sina fickor. Då har de en massa grejor där som inte är desinficerade. Vi vill att de ska ha så lite som möjligt i sina fickor. Och de har ju byxfickorna, säger Eva Schöbel.
Ann Tammelin, överläkare, Vårdhygien i Stockholms län, är inte heller positiv till kortärmad rock.
– Det är det yttersta plagget som kontamineras och som ska vara kortärmat och bytas varje dag. Så då måste den också bytas varje dag, och det är tänkbart. Problemet med det är att man vet hur lite rockar tvättas i dag. Det har tvätterierna statistik på. Om man har byxor och bussarong under och rock över betraktas rocken som ytterplagg och då tvättas den inte lika ofta. Det blir så, mänskligt sett. Det är den ena aspekten.
– Den andra aspekten är att det är ständiga klagomål på att det är för få plagg i rätt storlek. Ju större sortiment, desto svårare får tvätterierna att leverera kläder i rätt storlek.
Det finns omkring 40 000 landstingsanställda i vården i Stockholms län. Det betyder att omkring 80 000 plagg ska finnas tillgängliga varje dag. Redan det är en enorm apparat, menar Ann Tammelin, och om alla läkare även ska ha en ren rock varje dag blir det ännu svårare för övrig personal att få sin bussarong och byxor i rätt storlek.
Skulle det ur hygiensynpunkt gå bra även med uppkavlade ärmar?
– Ja, men du skulle få en enorm kostnad om tvätterierna skulle kavla ner alla ärmar före tvätt.
– Så det är en praktisk fråga och en kostnadsfråga, mer än en hygienfråga, säger Ann Tammelin.
Rockar finns i tvätteriernas sortiment i Stockholm, men verksamhetschefen kan välja att inte beställa rockar.

Läs även
I Halland syns det på kläderna
Olika färger – ett sätt att markera
Inget formellt hygienskäl mot rock

Samlingssida på temat läkares kläder
Läkares kläder

Leila Shirazi, specialistläkare, kirurgkliniken, Ystad, har skickat en skiss på förslag till läkarklädsel. Designen går ut på att behålla rockorna, men kortärmade, utan krage (källa för bakterier) och med stora fickor, skriver hon. Illustration: Leila Shirazi