Interaktionsdatabasen Sfinx, Swedish Finnish Interaction X-referencing, har tagits fram av avdelningen för klinisk farmakologi, Karolinska institutet, Stockholms läns landsting och Medbase i Finland. Sfinx är friköpt av huvudmännen för att kunna användas i hälso- och sjukvården, där det nu är det vanligaste systemet för att kontrollera interaktioner.
Bakom EES, Elektroniskt expertstöd, står Apoteket AB och Medco Health Solutions. Det utvecklades som ett expeditionsstöd men prövades hösten 2010 också som förskrivarstöd på fyra akutmottagningar.
Läkemedelsverkets uppdrag går ut på att titta på hur de båda systemen kan användas enskilt eller som komplement till varandra. Jämförelsen och analysen ska bland annat ta hänsyn till hur informationen presenteras för användarna av systemen. En viktig del av uppdraget är också att analysera de tekniska förutsättningarna för att integrera interaktionsmodulerna i EES och Sfinx.
Läkemedelsverkets uppdrag utförs inom ramen för Centrum för bättre läkemedelsanvändning.
Den färdiga rapporten ska inkomma till Socialdepartementet senast den 15 juni i år.