I början av mars stängdes en läkare hos en vårdgivare i Stockholmsområdet av från sitt arbete, sedan det uppdagats att han vid ett tillfälle olovligen varit inne och tittat i sin chefs journal. För att få tillgång till journaluppgifterna hade läkaren klickat i att han fått samtycke från chefen. Denne upptäckte själv intrånget, eftersom en notering om detta sparats i systemet.
Samtidigt som läkaren stängdes av polisanmäldes händelsen, och han varslades om avsked. Stockholms läkarförening anser dock att avskedet är ett orimligt hårt straff, inte minst med tanke på att läkaren, som erkänt gärningen, kan vänta sig dryga dagsböter.
– Självklart anser vi att man inte får gå in i andras journaler, och vi tycker att det är bra med ett kontrollsystem. Men vi är tveksamma till att den arbetsrättsliga påföljden ska vara så sträng som ett avskedande. Vi anser att en varning skulle kunna vara en tillräcklig åtgärd, säger Håkan Leif, ombudsman på Stockholms läkarförening.
Varför inte en varning är nog vill inte Ulf Åkesson, förhandlingschef i Stockholms läns landsting, uttala sig om, eftersom det rör sig om ett pågående ärende.
– I det här fallet har man gjort bedömningen att omständigheterna runtom är sådana att ett avsked kan vara motiverat. Men generellt kan jag säga att läsa i en journal som obehörig är ett dataintrång och – oavsett hur få eller många gånger man gör det – en brottslig gärning. Och som läkare har man ett särskilt ansvar att hantera de här frågorna på ett respektfullt sätt mot patienterna.

Nils Erik Solberg, chefs­jurist på Läkarförbundet, säger att det blivit vanligare med ärenden där läkare blivit föremål för arbetsrättsliga åtgärder för att man olovligen varit inne i patientjournaler.
– Om det är tecken på att arbetsgivaren reagerar skarpare eller på att man infört effektivare system för loggenomgång är svårt att veta, men vi tycker att det händer oftare än tidigare, säger Nils Erik Solberg.
Ulf Åkesson menar att det nu aktuella avskedandet inte ska ses som ett tecken på en hårdare linje mot olovliga intrång.
– Jag vill inte säga att linjen blivit hårdare, men vi har kanske blivit tydligare med att det inte är acceptabelt att gå in i journaler utan behörighet och att det kan få arbetsrättsliga effekter, säger Ulf Åkesson.
Är det er policy numera – avsked vid ett enstaka intrång?
– Vi ser väldigt allvarligt på det, men med det inte sagt att vi avskedar varje person, utan det är en bedömning i varje enskilt fall.
Håkan Leif framhåller att även om förseelsen anses så allvarlig att förtroendet för läkaren är förbrukat skulle landstinget kunna ha valt omplacering i stället.

Lyckas parterna inte komma överens kan det bli en fråga för Läkarförbundet centralt om man ska ta ärendet till Arbetsdomstolen.
– Det finns en risk för att hotet om avsked kan vara i enlighet med rättstillämpningen. Om vi går tillbaka och ser på den praxis som finns vet vi att Arbetsdomstolen ser allvarligt på den här typen av brottslighet, säger Nils Erik Solberg.

Få tidigare fall

Det är ovanligt att läkare blivit avskedade för att ha gått in i patientjournaler utan behörighet. Ett fall rör en läkare vid en vårdcentral i Dalarna, som avskedades 2009 sedan han olovligen loggat in i 940 journaler. Inloggningarna hade skett utanför arbetstid, och syftet var att hitta lämpliga medverkande i läkemedelsstudier som läkaren bedrev utanför sin anställning.

Läs även
Vårdgivarna skärper kontrollen