»Kanske kan olika färger på tröjan, eventuellt kombinerat med yrkeskategoribeteckning tryckt i stora bokstäver på ryggen, fungera? Om exempelvis alla läkare hade röda tröjor (eller bussaronger), sjuksköterskor vita, undersköterskor blåa, så skulle det nog gå att snabbt identifiera vilken yrkesgrupp man har framför sig, både som patient och vårdpersonal!«, skriver Ola Blennow, biträdande överläkare, Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.
Lars Leander, företagsläkare, SSAB Borlänge, skriver: »Hamnade på grund av akut sjukdom på akutmottagningen i Oxford i maj. All personal bar kortärmat och byxor, men de olika yrkesgrupperna hade olika färg. Mycket lätt att identifiera läkare, sköters­ka och kringpersonal. Jag vet inte om det satt i färgerna, men »omvårdnaden« var flera klasser högre än vad jag upplevt på akuten på hemmaplan.«

Pia Malmquist, överläkare på akutkliniken, Södersjukhuset, skriver om sin erfarenhet som akutläkare på Cabool­ture Hospital norr om Brisbane i Australien 2009–2010. Där markerade man med olika färger, även inom läkarkollektivet.
»Förvisso bar alla kortärmat, men en tydlig färgkod gjorde det omedelbart överskådligt vilken kompetens som fanns i rummet. (…) Självklart skulle ingen ens drömma om (eller tillåtas för den delen) att inte klä sig efter kod, då faller ju hela vins­ten … (…) Däremot fanns det ingen enhetlighet mellan sjukhusen, vilket kunde förvirra när man åkte med sjuka patienter på transport och dök upp och in i en annan kodskala. På The Royal Brisbane hospital hade t ex akutsjuksköterskorna mörkblått … De brittiska, eller anglosachsiska systemen har en lång tradition av uniformsnivåer. När jag utbildade mig i England på 80 talet fanns det flera nyanser av blått även för sjuksköterskor.«
I april börjar Pia Malmquist som akutläkare (specialist registrar) i Leicester, England.

Läs även
I Halland syns det på kläderna
Olika färger – ett sätt att markera
Inget formellt hygienskäl mot rock

Samlingssida på temat läkares kläder
Läkares kläder

På akuten på Caboolture Hospital i Brisbane, Australien, har »consultants« (överläkare) gröna kläder, »registrars« (ST-läkare) blå, »senior house officer« (slutet av AT) ljusblå och sjuksköterskor har lila kläder. Man ser tydligt vilka personalkategorier som närvarar, enligt Pia Malmquist, tredje person från vänster. Foto: Privat