Rikard Lövström, som har en bakgrund som distriktsläkare, jobbar med flera nationella IT-projekt i vården för Center för eHälsa i samverkan (CeHis) och sitter också i Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik.
Han tror att det finns möjlighet för patienter och vård att samarbeta och hitta lösningar som gynnar båda parterna samtidigt som de sparar tid och pengar.
– Å ena sidan vill och kan patienten delta i vården, å and­ra sidan behöver man inom sjukvården hitta enklare och effektivare sätt för patienterna att delta, säger Rikard Lövström.
Enligt honom finns redan nu tekniska lösningar så att patienten kan utföra en del mätningar själv i hemmet och alltså inte alltid behöver söka upp en vårdgivare för exempelvis en provtagning.
Systemet underlättar för patienten och sparar tid och pengar i vården.
– Men för detta behöver patienten god information och kanske också vårdens stöd.

Han illustrerar detta genom att peka på att till exempel patienter som använder blodförtunnande mediciner skulle kunna ha en apparat hemma och mäta PK-INR.
– Av de 140 000 människor det gäller skulle 10–20 procent kunna mäta hemma, i stället för de 800 som SBU uppskattade mätte själva 2007. Det ger patienterna frihet, säger Rikard Lövström.
Det sparar också indirekt kostnader; patienten slipper till exempel ta ledigt från jobbet för att gå till provtagningen.
På samma sätt skulle patienterna själva kunna utföra mätningar av PEF, blodtryck och blodglukos.
Men kräver detta att patienten medverkar i journalen?
– Inte direkt, säger Rikard Lövström. Men indirekt skulle patienten kunna leverera data som automatiskt förs in i journalen.
Rikard Lövström tycker att det är synd att debatten om patientens tillgång till journalen ibland fylls av motsättningar.
– Antingen tycker man att patienter ska medverka eller att de aldrig ska vara i journalen, säger han.
Så svartvitt är det inte, enligt Rikard Lövström, som tycker att kvaliteten måste vara målet och att patienterna mycket väl skulle kunna föra in vissa saker i journalen.
– Om journalen struktureras på ett bra sätt.

Läs även
Ska läkare och patient dela på journalen?
»Tekniska lösningar finns för att patienten ska kunna delta
Två pilotprojekt, men ingen forskning