Sverige måste jämställa Europaläkare med specialister i allmänmedicin. Det är innebörden av att EU-kommissionen beslutat om ett så kallat motiverat yttrande, uppger Sara Rosenmüller, handläggare på rättssekretariatet på Socialdepartementet.

Socialdepartementet ska nu tillsammans med andra berörda departement överväga om man vill fortsätta processen.

– Vi har två månader på oss från det att skrivelsen kommer in att tillsammans med andra departement i regeringskansliet analysera skrivelsen och lämna ett svar, berättar Sara Rosenmüller.
Frågan är om Sverige har råd att argumentera mot kommissionen.
– Fälls vi i en första process för fördragsbrott så kan kommissionen inleda ett nytt överträdelseärende där de yrkar på standardbelopp och/eller vite, berättar Sara Rosenmüller.
Anders Andersson (KD), ledamot i riksdagens sjukvårdsutskott, bedömer att det blir för dyrt för Sverige att ta ett vite:
– Vi måste hitta nya vägar. Det vi kan göra är att arbetsgivare ställer krav på att den som vill ha en fast tjänst som allmänläkare måste komplettera sin utbildning så att den motsvarar en allmänläkarkompetens, säger han på torsdagen den 8 april i samband med Distriktsläkarföreningens fullmäktigemöte i Stockholm.
– Från svensk sida är vi väldigt eniga i frågan om att bevara distinktionen mellan de båda kompetenserna, bekräftar Ove Andersson, Distriktsläkarföreningens ordförande och ledamot i Läkarförbundets centralstyrelse.
Svaret från kommissionen var väntat.
– Nu går vi vidare i diskussioner med berörda departement och SKL, säger Ove Andersson.
Socialdepartementet har tidigare för kommissionen framhållit att det inte är rimligt att efterlevnaden av EU-regler dras så långt att medlemsländer tvingas ändra sina sjukvårdssystem.

Tidigare artiklar:

Regeringen värnar specialiteten allmänmedicin
EU på väg att sänka kraven för svenska specialiteten allmänmedicin

Stora skillnader

Europaläkare har minst tre års vidareutbildning efter läkarexamen, med minst sex månaders handlett arbete på primärvårdsmottagning samt sex månader på sjukhus. Titeln infördes 1994 innan Sverige gick med i EU.
Kompetensmässigt, organisatoriskt, vetenskapligt och pedagogiskt finns stora skillnader mellan Europaläkare och specialist i allmänmedicin. EU:s rättsliga regelverk ger dock inte utrymme för att upprätthålla skillnaden.?