I dag är nästan hälften, 45 procent, av de sjukintyg som kommer till Försäkringskassan rätt ifyllda. För ett år sedan var det bara 25 procent. Det visar en granskning som Försäkringskassan har gjort av 10 000 intyg.
En del av sjukskrivningsmiljarden är avsatt för att förbättra läkarintygen, men för att få ta del av de pengarna krävs att minst 50 procent av intygen är godkända. 70 procent godkända ger ytterligare pengar.
Under 2010 klarade 15 landsting 50-procentsspärren. Allra bäst gick det för Jämtland, där 61 procent av intygen var riktigt ifyllda. Fortfarande är det sex landsting eller regioner som inte fått några pengar alls. Sämst gick det för Västra Götalandsregionen med bara 30 procent godkända intyg. Hur blev det så?
– Vi vet inte. Vi är tagna på sängen. Även läkarna själva är förvånade, säger Ingela Heimann, som är försäkringsmedicinskt ansvarig i regionen.
Enligt henne har regionen jobbat välorganiserat med frågan under många år. Nu gäller det att fortsätta det arbetet och att följa upp ute på enheterna.
– Vi har sett att våra sjukhus har varit lite sena i starten. Vi måste fortsätta vårt enträgna arbete att kommunicera med läkarna, säger hon.
Enligt Sveriges Kommuner och landsting är det framförallt beskrivningar av aktivitetsbegränsning och kommentarer till varför man avviker från rekommenderade sjukskrivningstider som får backning av Försäkringskassan. Och samma sak gäller i Västra Götalandsregionen, bekräftar Ingela Heimann.
– Vi har en resa att göra tillsammans med Försäkringskassan i väst. Men först måste vi titta på vad som egentligen har hänt.
Till nästa år ökar kraven ytterligare. För 2011 ska minst 80 procent av intygen vara godkända för att landsting och regioner ska få ta del av 150 miljoner kronor.