I snitt tar det fyra år för läkare från icke EU/EES-land att få sin legitimation. Det visar en granskning från Riksrevisionen och som offentliggjordes på onsdagen: »Statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning« (RiR 2011:16).
– För läkare som inte har en specialistutbildning tar det i genomsnitt 6 år att nå en svensk läkarlegitimation, medan det för den som har specialistutbildning tar 2,7 år, berättar Karolina Larfors på Riksrevisionen.
– Vi redovisar ju snittider i vår rapport. Sedan finns det en stor spridning i gruppen beträffande vilka möjligheter man har och hur familjesituationen ser ut. Men vi tycker ändå att skillnaden mellan vad det faktiskt tar och vad det ska ta i teorin är för stor, fortsätter hon.
Genomgående är språket en flaskhals. Bara i 8 av 21 län finns någon form av målgruppsanpassad språkutbildning för akademiker vid kommunernas undervisning i Svenska för invandrare, SFI. Krav finns i dag på att tredjelandsläkarna ska ha språkkunskaper motsvarande minst gymnasiesvenska. Vidare visar granskningen problem med att hitta praktikplatser.
– Det är tydligt att de insatser som Socialstyrelsen handlägger – den inledande ansökan om prövning och senare ansökan som leder till legitimation – går snabbt. Det är att lära sig svenska och gå kompletterande program som tar tid, säger Karolina Larfors.
För ett par år sedan införde regeringen en parallell väg till en svensk legitimation för tredjelandsläkarna. I stället för provtjänstgöring infördes kompletteringsutbildningar med påföljande AT vid fakulteter i Solna, Göteborg och Linköping.
– Dessa utbildningar är ganska nya, varför vi inte har kunnat se några skillnader i tid till legitimation. Ingen läkare som hittills gjort utbildningen med därpå följande AT har kommit fram till legitimation. Vi har inte kunnat se om de relativt nya högskoleutbildningarna är något snabbspår att nå legitimation, säger Karolina Larfors.
De dubbla spåren har skapat oklarheter kring Socialstyrelsens ansvar för tredjelandsläkarna. Det som regeringen hade tänkt skulle effektivisera tredjelandsläkarnas väg fram till legitimation kan snarare ha fördröjt Socialstyrelsens utvecklingsarbete.
– Det vi kan notera, och som Socialstyrelsen framför, är att när regeringen lagt till kompletteringsutbildningarna har det blivit oklart vad Socialstyrelsen ska göra innan läkarna nått fram till legitimation. Socialstyrelsen har kanske avvaktat med sin utveckling av tredjelandsordningen, säger Karolina Larfors.