Thomas Zilling inledde, som tillförordnad ordförande, Sjukhusläkarnas (tidigare Sjukhusläkarföreningens) fullmäktigemöte torsdagen den 14 april med att bland annat ta upp ALF-avtalen:
– Vi måste utplåna den skillnad som finns mellan könen i tilldelning. Det är också oerhört viktigt för framtiden för att stävja den »avakademisering« som kan skönjas i läkarrollen, sade han.
Läkarföreningen i Lund fick gehör för att Sjukhusläkarna ska arbeta för att medicinskt ansvar måste åtföljas av »adekvata befogenheter och möjligheter till ett reellt inflytande«.
Göteborgs sjukhusförening fick bifall för en satsning på »adekvat utbildning i farmakologi i grundutbildning och vid fortbildning« och »rutiner om läkemedelsavstämningar med ansvariga läkare där det behövs«.
Beslut i frågan om det minskande antalet kliniska professorer och lektorer med kombinationstjänster sköts upp till mötets andra dag.