Försäkringskassan avslog en kvinnlig läkares ansökan om hel havandeskapspenning för en period på drygt två veckor. Det ansågs inte att hennes arbete innehåller tillräckligt tunga lyft eller att arbetet är fysiskt ansträngande utöver det vanliga. Läkaren överklagade Försäkringskassans beslut till förvaltningsrätten, som dock går på samma linje som Försäkringskassan.
Läkaren arbetar på en klinik där patienterna ofta är äldre och i behov av hjälp för att t ex flytta sig mellan rullstol och brits. Arbetet sker under tidspress och allt ska lösas på plats, med eller utan hjälp av sköterska. Arbetet innebär också halv- eller heldags operationspass stående, utan möjlighet till vila. Det är också omöjligt för läkaren att planera eller ändra sina uppgifter.
Detta bekräftas av arbetsgivaren.
Förvaltningssrätten tycker att det visas av utredningen att läkarens arbetsuppgifter stundtals kan vara både tunga och fysiskt krävande, men inte tunga eller påfrestande. För det krävs att arbetet är så fysiskt krävande att förmågan att utföra arbetet på grund av graviditeten är nedsatt med minst en fjärdedel, vilket alltså inte är fallet här. Hon har därför inte rätt till havandeskapspenning, fastslår förvaltningsrätten.
»Att hon har besvär under graviditeten i form av ökad trötthet, lättare yrsel och har känningar av foglossning ändrar inte bedömningen«, skriver man i domen.