Vem är du?
– Jag är 25 år och läser termin åtta på Karolinska institutet i Stockholm, men kommer från Backe i Ångermanland. Jag har en lång bakgrund inom olika ungdomsorganisationer, bland annat i Förbundet unga forskare, där jag har varit ordförande. På gymnasiet tänkte jag att jag skulle forska inom medicin, men gled över till forskning om organisationer. Ungt ledarskap intresserar mig.
Är du nöjd med din utbildningstid?
– Ja, mycket, men det betyder inte att det inte kan bli bättre. Jag saknar perspektivet att man som student tar ansvar för sina egna studier. Jag tror att det är många färdigutbildade som tänker: kan jag verkligen jobba som läkare? Man tror att bara man suttit och lyssnat så kan man allt, men så är det inte. Det medicinska kan man, men det är så mycket mer, som till exempel ledarskap och förståelse av samhället. I det jobbet kan MSF spela stor roll.
Vad är viktigast för MSF framöver?
– Att tänka mer långsiktigt. MSF är en fantastisk organisation, men jag tycker att tänkandet varit för kortsiktigt. Det behövs större långsiktighet när det gäller viktiga frågor som arbetskvalitet och framtida arbetsmarknad. MSF växer för varje år, vi måste satsa på att bygga ut vår service. Det blir inte bara fler medlemmar, de kommer också från nya generationer som tänker på ett annat sätt. Överhuvudtaget tror jag att både MSF och Läkarförbundet måste övertyga läkarna om varför de ska vara med. Om ett förbund ska få legitimitet måste anslutningsgraden vara hög.


Anders Lundberg