Bakteriegenen NDM-1, New Delhi Metallobetalaktamas-1, som ger höggradig resistens, finns i avlopps- och kranvatten i den indiska huvudstaden. Det visar en studie som publiceras online i The Lancet Infectious Diseases den 7 april. Forskaren Timothy Walsh och hans team vid Cardiff-universitetet har tagit vattenprov om 100 milliliter från 171 öppna kloaker i stadsmiljön i New Delhi. Resultatet visar att 51 av kloakerna, det vill säga 30 procent, innehöll genen. Dessutom tog forskarna prov om 15 milliliter från 50 offentliga vattenkranar med dricksvatten, och två av dessa innehöll genen.
– Detta visar att Indien har kommit till en punkt bortom all kontroll. NDM-1 är väl spridd i miljön och finns till och med i dricksvatten, vilket tyder på att människor har genen i sina tarmsystem, säger Timothy Walsh, som är professor i mikrobiologi och antimikrobiell resistens vid Cardiff-universitetet.

Att NDM-1 upptäckts i så stor mängd i avloppen tyder, enligt forskarna, på att den finns i vatten för hushållsbruk i New Delhi, i vatten för matlagning och tvätt. I avloppsproven hittade forskningsteamet också 14 olika bakteriestammar, bland annat Escherichia coli och Klebsiella pneumoniae, som bar på NDM-1-genen. I 11 av dem har man aldrig tidigare sett genen. Mest oroande, enligt författarna, är att den hittats i Shigella boydii och Vibrio cholerae, som orsakar dysenteri respektive kolera.
Timothy Walshs tidigare forskning har visat på många fall av infektion med NDM-1-bärande bakterier på indiska sjukhus i Chennai och Haryana, samt på andra håll i Indien och Pakistan, som fått spridning till andra länder via utländska patienter. Andra studier visar också att några personer har smittats genom mat, dryck eller personlig kontakt, det vill säga utanför sjukvården. Rapporter finns i dag om hundratals smittade världen över, flera av dem har också lett till döden. Mörkertalet är stort, många människor bär troligen på genen men tar inte skada av den förrän de drabbas av en sjukdom som lunginflammation, kolera eller cancer eller ska genomgå en större operation. De senaste data om att genen florerar fritt i det indiska samhället kan innebära att spridningen globalt sett ökar, enligt Timothy Walsh.
– Det är oerhört skrämmande. Med turistresor och hälsoturismen till den här delen av världen går det inte längre att stoppa hotet. Vi kommer troligen att se stora problem framöver, säger Walsh.

Otto Cars, ordförande i det internationella nätverket ReAct, är mycket oroad över den globala utvecklingen av resistens. Han kräver krafttag från det internationella samfundet.
– Vi kan lämna problembeskrivningen, nu vet vi att det är bråttom. Världen har varit stillastående när det gäller denna fråga i så många år. Nu måste vi lämna gammalt tänkande, och nya lösningar måste till. Det första är att vi måste få ett kraftfullt globalt ledarskap genom ett internationellt övervakningssystem via FN för att kunna följa utvecklingen med antibiotikaresistens. Det andra är att få till ett internationellt konsortium mellan läkemedelsföretag och offentliga instanser för att främja forskning så att vi får fram nya antibiotika, säger Otto Cars.

Fynd av NDM-1 världen över

NDM-1, som står för New Delhi Metallobetalaktamas-1, kodar för ett enzym som gör bakterier resistenta mot penicilliner, cefalosporiner och karbapenemer. Genen sitter ofta på plasmider som gör att den lätt förflyttar sig mellan bakterier. NDM-1 har fått namnet efter att den 2006 först hittades i Indien. Det första fallet där NDM-1 isolerades, 2008, gällde en patient i Sverige som blivit smittad i Indien. I augusti 2010 publicerades den kända studien i Lancet, som visade på stor spridning av NDM-1-genen, i bland annat Indien: 44 fall i indiska Chennai, 26 i Haryana, 37 i Storbritannien och 73 på andra platser i Indien och Pakistan. Många av de NDM-1-positiva patienterna i Storbritannien hade rest till Indien eller Pakistan under det senaste året för till exempel kosmetisk kirurgi. I dag har patienter från 20-talet länder fått smitta från Indien. Länderna är Sverige, Norge, Nederländerna, Frankrike, Tyskland, Österrike, Singapore, Japan, Hongkong, Oman, USA, Australien, Kanada, Taiwan och Israel.

Läs mer:

Reportage från New Delhi i Läkartidningen nr 15/2011

Multiresistensgen i New Delhis vatten
»Resistenta sjukdomar finns överallt«
Indisk sjukvård tycks blunda för hoten

WHO:s världshälsodag den 7 april

Läs mer om WHO:s världshälsodag den 7 april på Smittskyddsinstitutets webbplats: Antibiotikaresistens i fokus på WHO:s världshälsodag 7 april