I september 2010 gjorde Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen en gemensam inspektion vid Skånes universtetssjukhus. Syftet var för Socialstyrelsens del att identifiera patientsäkerhetsproblem som relateras till överbeläggningar eller utlokaliserade patienter. Företrädare för sjukhusledning och divisionschefer deltog vid inspektionen, och de redogjorde för vilka strategier som användes vid brist på vårdplatser. Då redovisade man att det brukar finnas 50–70 lediga vårdplatser vid sjukhuset dagligen. Man visade också en tablå över dagens beläggning.

Fler uppgifter var dock felaktiga, skriver Socialstyrelsen. Vid en oanmäld inspektion sex veckor senare fanns det elva överbeläggningar och elva utlokaliserade patienter. Det visade sig att den lokala handlingsplanen för att hantera brist på vårdplatser var dåligt känd och att vårdplatskoordinatorns mandat var otydligt formulerat. Inför varje helg är det problem eftersom man då drar ner med 100 vårdplatser.

Socialstyrelsen konstaterar att överbeläggningar och utlokaliseringar förekommer så gott som dagligen och att den lokala handlingsplanen verkar tolkas på olika sätt. Men sjukhuset har påbörjat en översyn och omfördelning av vårdplatser. Socialstyrelsen beslutar att fortsätta med en tillsyn av vårdplatstillgången.

Socialstyrelsens tillsynsbeslut
Ladda ner pdf