Därefter är datumen 15–16, 22–23, 26 samt 30 september inbokade. Både försvarsadvokaten Björn Hurtig och målsägandebiträdet Peter Althin har sagt ja till ovanstående datum, men tingsrätten väntar fortfarande på besked från åklagaren Peter Claeson.
Förmodligen blir det, enligt tingsrätten, chefsrådmannen Catarina Barketorp som dömer i rättegången.