Nils Erik Solberg, Läkarförbundets chefsjurist, bekräftar att Thomas Zilling varslats om avskedande.
– Vi har inte en aning om vad arbetsgivaren har för skäl, säger Nils Erik Solberg.
Det är varslet om avskedande, snarare än avstängningen, som förbundsjuristernas fokus ligger på. I övrigt vill han för närvarande inte uttala sig om ärendet.
Via Helene Thornblad på föreningen Sjukhusläkarnas kansli låter Thomas Zilling hälsa att han för närvarande inte vill uttala sig.
Helene Thornblad säger att Läkarförbundet stöder Thomas Zilling och att arbetsgivarens åtgärd, enligt Läkarförbundets jurister som arbetar med frågan, ska ha skett på oskälig grund. Den rör Thomas Zillings fackliga aktivitet, enligt Helene Thornblad, inte hans kliniska arbete.
– Detta berör lagen om facklig förtroendeman. Facklig förtroendeman har en stark ställning, så vi tycker det är märkligt, säger hon.
Läkarförbundets ordförande Marie Wedin:
– Det är anmärkningsvärt att man behandlar en facklig företrädare på det här sättet och vi som fackförbund är bestörta över att man behandlar vårt huvudskyddsombud så här.
– Huvudskyddsombudet är ju länken mellan de anställda och arbetsgivaren, och det förvånar mig att man i en situation med dålig arbetsmiljö och dåligt ledarskap försöker skjuta budbäraren.
Vad gör ni från förbundet nu?
– Nu arbetar förbundet dels med att stödja Thomas i den här svåra situationen, dels arbetar våra jurister med den juridiska saken av det hela. Och vår kommunikationsavdelning arbetar också med det, säger Marie Wedin.
Thomas Zilling är en av två läkare vid Hallands sjukhus Varberg som stängts av från arbetet, enligt informationen på Region Hallands webbplats, som är kortfattad, se Information om läget vid Hallands sjukhus Varberg.
– Avstängning innebär att man inte får befinna sig på arbetsplatsen. Det gäller i första hand i 30 dagar. De är avstängda med lön, säger Jörgen Britzén, personaldirektör för Region Halland.
Vad skälet till avstängningen är vill han inte kommentera. Inte heller vill han kommentera uppgiften att den ena av de två läkarna är läkarnas huvudskyddsombud vid sjukhuset i Varberg.
Anders Åkvist, ordförande i Hallands läkarförening, bekräftar att två medlemmar har stängts av från sina arbeten vid Varbergs sjukhus, att den ene är varslad om avsked, den andra om varning, men han vill för närvarande inte kommentera i övrigt.
Lokalföreningens representanter är kallade till samverkan med arbetsgivaren fredag förmiddag den 29 april.
Nils Erik Solberg kommer inte att närvara vid överläggningarna, men han kommer att ha löpande kontakt med läkarföreningen.
Tidigare i vintras kritiserade Thomas Zilling sjukhusledningen i Varberg för två lex Maria-anmälningar. Dessa var enligt Thomas Zilling obefogade och ämnade att flytta fokus från en bristande arbetsmiljö för att i stället hänga ut enskilda medarbetare, se Akuten i Varberg: Lex Maria-anmälan ifrågasätts.

Läs tidigare artiklar:

Chefer på Hallands sjukhus polisanmälda
Akuten i Varberg: Lex Maria-anmälan ifrågasätts
Marie Wedins uttalande om Varbergskonflikt får kritik

Thomas Zilling

Thomas Zilling är docent och överläkare vid kirurgiska kliniken vid Hallands sjukhus Varberg och huvudskyddsombud vid sjukhuset. Han blev legitimerad 1987 och har varit styrelseledamot i Sjukhusläkarföreningen sedan 1997. Han är också ledamot i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation (UFO) och ansvarig utgivare för tidningen Sjukhusläkaren samt 2:e vice president i AEMH 2005 (Europeiska överläkarföreningen).
Thomas Zilling blev tillförordnad ordförande för Sjukhusläkarföreningen i samband med Läkarförbundets fullmäktigemöte i december 2010, då tidigare ordföranden Marie Wedin blev förbundsordförande. För bara några veckor sedan, den 15 april, valdes Thomas Zilling till ordförande i Sjukhusläkarna, som föreningen numera heter.
Läs även: Sjukhusläkarnas ordförande om sitt nya uppdrag

Facklig förtroendemans ställning

Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen föreskriver bland annat att en facklig förtroendeman inte får hindras av arbetsgivaren att fullgöra sitt uppdrag. Han eller hon får heller inte med anledning av sitt uppdrag ges försämrade arbetsförhållanden eller anställningsvillkor.