Projektet tog sin början på landstingets IT-avdelning och introducerades först på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Det bygger på att patienterna har ett vårdkonto med inloggningsuppgifter och en pin-kod som gör att de bland annat kommer åt sin journal på ett säkert sätt via nätet. Förutom att läsa journaltext kan patienterna bland annat se inbokade besök, läsa laboratoriesvar, kolla vilka remisser som gått iväg och genom sitt vårdkonto skicka meddelanden till sin läkare. 

Men det är långt ifrån alla som är intresserade.
– Ungefär 400 av mina 2 500 listade patienter har valt att ansluta sig, säger Ture Ålander.

Han tycker att det är en självklarhet att patienterna ska kunna ta del av sina journaler. På frågan huruvida journalen som arbetsredskap för läkare äventyras svarar han:
– Journalen är ett arbetsredskap, men för vems skull? För patienternas. Journalen behöver inte göras till något mystiskt. Jag har inte upplevt att någon av mina patienter tycker det är svårt att ta del av den.
Även i Landstinget i Östergötland finns ett pilotprojekt, »PatientPortal«, sedan 2003 där en grupp på cirka 300 utvalda patienter med hjälp av ett e-id-kort har fått tillgång till sin journal via nätet. Men efter att journalsystemet Cosmic infördes för drygt tre år sedan kan patienterna i dag bara komma åt gamla journaluppgifter och exempelvis röntgensvar och labbanalyser.

Anders Bernholtz, som är sjuksköterska i grunden och nu projektledare för PatientPortal, säger att patienterna har varit nöjda.
– Vi får inga frågor om att man inte förstår, utan det är tekniska frågor.
När det gäller dem som arbetar i vården säger han att åsikterna har gått isär.
– Den oro som finns handlar oftast om tre saker: att det blir problematiskt för patienten när han eller hon ska få besked om allvarlig sjukdom, att arbetsbelastningen ökar för att patienterna ringer och frågar mer samt att journalen som arbetsredskap försämras då man inte längre kan skriva allt i journalen.
Anders Bernholtz arbetar nu för att möjligheterna till mer forskning på området ska öka.
– Det finns väldigt lite forskning i Sverige när det gäller det här, säger han.