– Huvudskyddsombudet är ju länken mellan de anställda och arbetsgivaren, och det förvånar mig att man i en situation med dålig arbetsmiljö och dåligt ledarskap försöker skjuta budbäraren.
Vad gör ni från förbundets sida?
– Nu arbetar förbundet dels med att stödja Thomas i den här svåra situationen, dels arbetar våra jurister med den juridiska saken av det hela. Och vår kommunikationsavdelning arbetar också med det.
Läkarförbundet uttalar sig av princip inte om enskilda medlemsärenden, och för att på bästa sätt hjälpa medlemmen vill man inte diskutera förhandlingarna i medierna. Men i det här fallet är den som berörs ordförande för 17 400 läkare. Läsare undrar varför de inte får veta mer.
– Man kan inte säga mer så länge som förhandlingar pågår, för då spelar man ut sina kort öppet och det är otaktiskt. När förhandlingarna är avslutade kan man säga mer, menar Marie Wedin.
– Vi stöttar nu medlemmen Thomas Zilling. Det är viktigt att förbundet även stöttar Hallands läkarförening och kollegerna i Varberg, även fortsättningsvis. De har haft en jättestrulig arbetssituation sedan lång tid tillbaka. Detta har försämrat läget ytterligare.
Upphovet till problemen är sjukhussammanslagningen i Halland, tror Marie Wedin.
– Man slår ihop sjukhus och sätter chefen på det stora sjukhuset. Nu sitter chefen i Halmstad och fattar beslut om vad som ska hända i Varberg. Det är ett omöjligt sätt att styra och det skapar stor misstänksamhet och arbetsmiljöproblem.