Den frågan ställer »fackliga representanter i Sjukhusläkarföreningen« för sju kliniker vid Hallands sjukhus, Varberg, i ett brev skickat till Läkarförbundets ordförande Marie Wedin fredagen den 6 maj och som Läkartidningen har tagit del av sent på fredagen.
Brevet är inte undertecknat med namn.
– På Läkarförbundet vet de vilka vi är, säger en av dem som står bakom brevet och som vill vara anonym.
Det fackliga arbetet på Hallands sjukhus är i akut kris, skriver de.
– Thomas Zilling har ju bara varit talesperson. Hans kritik är vår. Och om han kan bli avskedad för det måste man fortsätta diskutera arbetsmiljön och patientsäkerheten. Men om vi inte kan diskutera det, hur kan vi då fortsätta med fackligt arbete på sjukhuset? Den frågan ställer vi till Läkarförbundet. Detta är en extrem situation.
Hur har ni det på sjukhuset?
– Det är väldigt dålig stämning, Folk känner sig kränkta och upprörda. Detta är ett maktspel, och ingen begriper hur arbetsgivaren kan göra så här. Man trodde inte detta var möjligt, men uppenbarligen tycker arbetsgivaren att detta är ett bra sätt. Hur ska vi kunna samverka nu?
– Vi vet ju inte vad som har sagts i förhandlingarna. Men skälen är Thomas Zillings fackliga aktivitet. Jag kan inte förstå hur man kan förhandla om detta, ur ett fackligt perspektiv. Det måste vara en ödesfråga. Hur ska man kunna fortsätta det fackliga arbetet då?
Brevet avslutas så här:
»Skall vi läkare fortsätta att arbeta för en patientsäker vård och god arbetsmiljö på Hallands sjukhus Varberg? Om ja, vem av oss fackliga representanter står då på tur att bli varslade om avsked? Vilka åtgärder och vilken hjälp kan Läkarförbundet centralt erbjuda oss mot det maktspel som vi nu ser att arbetsgivaren bedriver?«
– Vi behöver en väldigt tydlig respons från Läkarförbundet. Hur menar man att vi ska gå vidare? Hur ska de stödja oss, för vi står ju kvar här? Ska vi fortsätta Thomas Zillings diskussion, och ska vi då också bli varslade om avsked?
Marie Wedin fick brevet sent på fredagseftermiddagen.
– Jag tycker det är väldigt relevanta frågor som vi måste fundera över för att ge ett bra svar, säger hon när Läkartidningen når henne sent på kvällen.
– Jag blir väldigt glad att Thomas Zillings fackliga kollegor ställer upp för honom. Hur Läkarförbundet ska gå till väga får vi överväga under måndagen. Då har vi presidiemöte i förbundet. Men en sak är säker. Vi vill träffa regionledningen i Halland för att diskutera hur det fackliga arbetet ska fortsätta och hur man kan lösa arbetsmiljöproblemen vid Varbergs sjukhus.