Den process som inleddes med profileringen av universitetssjukhusen i Malmö och Lund, och fortsatte med sammanslagningen och bildandet av Skånes universitetssjukhus, SUS, kan sluta med att bara ett sjukhus för högspecialiserad vård blir kvar i regionen.
Som ett underlag för planeringen av det framtida hälso- och sjukvårdssystemet lämnade sjukhusdirektören för SUS, Bent Christensen, en arbetsrapport till regionpolitikerna där tre alternativ för universitetssjukvården analyserats:
• Att behålla två jämnstora sjukhus med en betydande andel bassjukvård och specialiserad sjukvård, där flertalet verksamheter är dubblerade.
• Att genomföra en långtgående profilering med exempelvis cancersjukvård koncentrerad till Lund och övrig vård i Malmö.
• Att koncentrera högspecialiserad och viss specialiserad vård till ett enda geografiskt sjukhusområde.
Analysen mynnar ut i att det sistnämnda alternativet innebär flest fördelar för patienter, medarbetare, klinisk verksamhet, forskning och undervisning. En geografisk koncentration ger också bäst förutsättningar för integration med näringslivet.
Långtgående profilering, som i exemplet med cancersjukvård i Lund, bedöms vara kostsam för såväl den kliniska som den akademiska verksamheten.
Att slå samman den högspecialiserade vården skulle kräva omfattande nybyggnationer, och i rapporten diskuteras möjligheten att bygga ett helt nytt sjukhus, ett »femte generationens sjukhus«. Huruvida detta nya sjukhus skulle förläggas till Malmö eller Lund – eller på neutral plats däremellan – tar rapporten däremot inte ställning till.