Efter överläggningar onsdagen den 4 maj kom parterna överens om att Thomas Zilling, sjukhusläkarnas ordförande och huvudskyddsombud vid Hallands sjukhus, Varberg, som veckan innan stängdes av och varslades om avskedande från sin tjänst, slutar och får 32 månadslöner – knappt 2,2 miljoner kronor – i avgångsvederlag.

Thomas Zilling motiverade på onsdagskvällen beslutet att gå frivilligt med att arbetsgivaren lämnat »ett ekonomiskt väldigt fördelaktigt bud«.
– Skulle jag ha sagt nej till uppgörelsen hade vi hamnat i en väldigt lång och uppslitande AD-tvist. Att driva en sådan tvist för att jag försvarat en dålig arbetsmiljö i Varberg tror jag inte varit bättre för mitt förtroende som ordförande i Sjukhusläkarna och andre vice ordförande i Europeiska överläkarföreningen än att som nu enas med arbetsgivaren om att vi inte har något förtroende för varand­ra, säger Thomas Zilling.

Trots att arbetsgivaren dragit tillbaka varslet om avskedande står Jörgen Britzén fast vid att det var befogat.
– De orsaker som vi har sett är fullständigt oacceptabla, men vi är inte beredda gå in på dem vidare, säger Jörgen Britzén, som säger att det inte finns någon kritik mot Thomas Zilling i hans roll som kirurg.

Anser ni att han i sin fackliga verksamhet betett sig på ett sådant sätt att det motiverar varslet om avsked?

– Nej, vi har inte varslat en förtroendeman, vi har varslat en individ. Alla människor är individer. Individen har en kompetens, men individen är något annat också.

Thomas Zilling själv ställer sig helt frågande till att skälen för att han varslats skulle vara »individuella«.
– Det kan jag inte förstå. Jag har ju inte suttit med vid förhandlingarna, men det besked jag fått från dem som företrädde mig är att det inte gällde min professionella roll utan att det enbart gällde min roll som skyddsombud.
Om du i så fall accepterar att köpas ut, blir det inte ett slags prejudikat att om arbetsgivaren lägger ett tufft varsel och sedan sockrar med två och en halv årslön, då kan man bli av med obekväma personer som står upp för arbetstagarna?

– Frågan är berättigad, men nu gäller det mig personligen, så den frågan tycker jag Läkarförbundets ordförande får uttala sig om.

Även Läkarförbundets ordförande, Marie Wedin, menar att det är Thomas Zillings agerande i sin roll som huvudskyddsombud i samband med den pågående konflikten vid sjukhuset som låg bakom varslet. Hon hänvisar till en lista från de lokala fackliga representanterna med åtta anklagelsepunkter mot Thomas Zilling (Läs »listan« på Lakartidningen.se).

– Slutsatsen består i att hans fackliga arbete har skadat Region Halland. Det fanns två punkter på slutet som handlade om det kliniska arbetet, det ena var att han inte förankrat en operation med sjukhuset i Halmstad, och det andra att han påbörjat en operation innan ansvarig läkare var där. Men Thomas är nästan 60 år, det är bara trams. Resten var för att hans fackliga arbete skadat Region Halland. De kanske menade det sätt han bedrivit det på, men det ska inte de recensera, kan jag tycka, säger Marie Wedin.

Efter att uppgörelsen träffats hävdade Marie Wedin i ett pressmeddelande att regionen valt den »simpla vägen« och utsett Thomas Zilling till syndabock för de långvariga arbetsmiljöproblemen vid sjukhuset i Varberg.

Om ni hävdar att arbetsgivaren inte hade på fötterna när de varslade Thomas Zilling, då har de lyckats köpa ut en obekväm facklig förtroendevald med hjälp av 32 månadslöner. Kan inte det skicka olyckliga signaler till andra förtroendevalda?

– Jag håller med om det, men vi har också Thomas Zilling som enskilt medlems­ärende, och då går det före. Thomas kunde inte uppnå något mer i Arbetsdomstolen, däremot kunde han förlora väldigt mycket. Men vår uppfattning är att man inte ska göra så här med huvudskyddsombud, och det kommer vi att driva.

Kurt Junesjö, tidigare förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd:

– 32 månadslöner är i princip full ersättning enligt LAS 39 §. Det tyder på att arbetsgivaren inte har haft saklig grund att avskeda. ?
– Och om det inte finns saklig grund för avsked så är en uppgörelse det sämsta man kan göra som facklig organisation, för det innebär två saker. För det första gör man andra fackligt förtroendevalda livrädda. För det andra innebär det ett ingrepp i organisationens demokratiska rätt att utse sina företrädare.?
En facklig organisation ska helhjärtat stötta sin medlem, menar Junesjö.?
– Men det förutsätter också att den förtroendevalde vill bli stöttad.
– Det kan ju vara så att läkaren i det här fallet säger att han inte orkar med en process. Det är ju slutligen personen som avgör. Men ur facklig synpunkt är det ett mycket stort nederlag att träffa en sådan här uppgörelse.?