Lönerna är dock i praktiken hög­re än vad statistiken visar:
Den låga kollektiva löneutvecklingen (1,1 procent) mellan 2009 och 2010 kan till en viss del förklaras med att uppgifter om 2010 års löner saknas för cirka en tredjedel av läkarkåren i statistiken.

Lönerevisionen var vid mättillfället, novemberlönen 2010, inte klar varför siffrorna för denna grupp visar 2009 års löner.  Detta är till exempel fallet för cirka 4 000 läkare i Stockholm. Det är också osäkert hur stort underlag för 2010 års  löneuppgifter som finns med för Dalarna, Sörmland, Östergötland, Västmanland,  Västerbotten och Norrbotten.
– Man får vara observant på det när man går in och tittar på lönerna i de uppräknade områdena. Därför rekommenderar vi medlemmarna att ta kontakt med Läkarförbundets medlemsrådgivning eller våra lokalföreningar, som har den senaste statistiken över nyförhandlade löner, säger Karin Rhenman, Läkarförbundets chefsförhandlare. 

En ny lönerörelse ligger i startgroparna. Läkarförbundets arbete med att ta fram yrkanden börjar före sommaren med en remiss till delföreningarna. Förväntningarna är höga:
– Nu när inflationen stiger finns det naturligtvis förväntningar om ett bättre utfall för kommande år. Vi kommer också att noga följa avtalsrörelsen på den privata sektorn som inleds före vår egen avtalsrörelse, säger Karin Rhenman.
– I fjol när vi slöt vårt tvååriga avtal var vi återhållsamma mot bakgrund av den finanskris som vi just genomlevt eller befann oss i när vi förhandlade. Det blev tyvärr inte mycket pengar i de lokala förhandlingarna – så vi har tagit vårt samhällsansvar.