Det går det redan att se en del positiva medicinska effekter av enkelrummen, menar Jerker Isacsson, chefläkare på Södra Älvsborgs sjukhus.
– Vi har tittat på VRI och sömnmedelsförbrukning och jämfört fjärde kvartalet 2009 med fjärde kvartalet 2010. Man kunde inte se någon klar trend när det gäller sömnmedel, även om många i personalen upplever att patienterna är lugnare. Men när det gäller VRI är det en minskning på alla avdelningar utom en.
Hittills har man inte behövt stänga någon hel avdelning i den nya byggnaden på grund av vinterkräksjuka.
– När vi har haft smitta på de nya avdelningarna har vi kunnat begränsa det till enstaka rum eller moduler.
Däremot har, till såväl personalens som patienternas besvikelse, enkelrumsvården i många fall blivit dubbelrumsvård. Enligt Jerker Isacsson verkar antalet multisjuka och sviktande äldre vara större och vårdtiderna längre än vad man planerat för.
– Det var tänkt att de tre extraplatserna skulle användas ibland. Men dem har vi nästan konstant haft belagda.
– Inte minst för personalen en stor ansträngning. De är ju inte optimalt utformade för vård.

Alla artiklar om framtidens sjukhus


Ny vård i nya hus
Nya Karolinska sjukhuset i Solna: Kompakt, tematiskt ochflexibelt
Teuset i Borås: Eget rum och tyst som på ett hotell
Facit efter första året: Många överbeläggningar – men mindre VRI