I ett brev till sjukhusdirektören för Hallands sjukhus, Anders Dybjer, begär Socialstyrelsen att få en redovisning sjukhusets organisation, av läkarbemanningen på akutmottagningen, av rutinerna för introduktion av läkare vid akutmottagningen samt rutinerna för prioritering av patienter som söker till akuten. Man vill också ha in statistiska uppgifter samt alla årets avvikelserapporter från akuten.
Bakgrunden är tre nyligen gjorda lex Maria-anmälningar från sjukhuset. Två av dem gäller patienter som i november i fjol fick vänta på läkarbedömning i flera timmar, trots att de i triagen klassats som högprioriterade. Det tredje fallet gäller en operation i januari i år, då en nedsövd patient fick väckas eftersom operatören gått på ett informationsmöte med sjukhuschefen. Till det kommer två anmälningar från enskilda angående brister vid akuten.
Detta gör att Socialstyrelsen nu har beslutat om en verksamhetstillsyn, säger Ulla Norberg, inspektör vid Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Göteborg.
– När det kommer en anhopning av anmälningar från ett ställe under en kort period gör vi ofta så att vi slår ihop dem och ser om det finns ett strukturellt problem bakom som kan äventyra patientsäkerheten.
Är det något särskilt som fått er att reagera?
– Utifrån lex Maria-anmälningarna framgår det att ansvariga läkare inte kom och bedömde patienter, och det kan man kanske tycka låter lite märkligt. Vi kan se vissa risker för patientsäkerheten. Vi vet inte om det har begåtts något fel, men vi vill gärna titta på det, säger Ulla Norberg.
I nuläget är det inte aktuellt med någon tillsyn på plats, utan man avvaktar svaren från sjukhuset, säger Ulla Norberg, som framhåller att ingen läkare kommer att kritiseras utan att ha fått ge sin egen bild av det inträffade.
Sjukhusledningen ville först varna två av de berörda läkarna men lät det stanna vid lex Maria-anmälan. Hanteringen av ärendena spädde på konflikten mellan läkare och sjukhusledningen, som kulminerade i att huvudskyddsombudet Thomas Zilling, Sjukhusläkarnas ordförande, köptes ut för ett par veckor sedan efter att ha varslats om avskedande. Thomas Zilling hävdade bland annat att lex Maria-anmälningarna var ett sätt att flytta fokus från den dåliga arbetsmiljön vid akuten.
Socialstyrelsen ser dock saken ur en strikt patientsäkerhetsmässig synpunkt, betonar Ulla Norberg.
– Den arbetsrättsliga konflikten är vi väldigt noga med att hålla oss utanför, det är inte vårt bord över huvud taget.