Staffan Henriksson är 57 år och kallar sig trogen vingårdsarbetare. Han har varit privat verksam i Eskilstuna i 23 år och under många år kombinerat det med att vara timanställd överläkare på bland annat Mälarsjukhuset i Eskilstuna.
Nyligen löpte hans vårdavtal med landstinget ut och därför verkar han just nu enligt den nationella taxan.
Han är ordförande för privatläkarna i Sörmland sedan 20 år tillbaka, har suttit i Sörmlands läkarförenings styrelse i sex år och har varit övrig ledamot i Privatläkarföreningens styrelse i ett år. Runt årsskiftet meddelade avgående Gunnar Welander att han inte ställde upp för omval till ordförandeposten i Privatläkarföreningen.
Varför ville du bli ordförande?
– Därför att ingen annan ville bli det. Efter en hel del övertalning sa jag att jag kunde ta det för en begränsad tid. Det var en prekär situation.
Staffan Henriksson delar upp sina ambitioner för föreningen i tre steg: vision, mål och vägar. Hans vision lyder: »Vi vill ha en utökad entreprenörsledd småskalig öppenvård med största möjliga valfrihet för både patienter och vårdgivare.«
Målet är att föryngra och helst utöka kåren.
– Vi är en ålderstigen kår. Medelåldern är 61 år.
Vägen ska gå genom att skaffa fler allierade och vänner, till exempel Sveriges Kommuner och landsting och patientföreningarna.
– Vi får inte hamna i en bubbla och stirra oss i naveln.
Kontakterna med SKL har tidigare enbart skett via förbundets förhandlingsdelegation. Nu har privatläkarna för första gången startat en direkt diskussion med SKL. Till att börja med handlar det om hur man ska komma till rätta med avarter och oegentligheter inom privatläkarkåren. Föreningen har skickat en skrift, »Ärlighetsdokumentet«, till SKL. De hoppas att detta ska leda till fler samarbeten som kan gynna den småskaliga privatvården. Förutom taxan kommer privatläkare, även i andra specialiteter än allmänmedicin, att kunna verka inom vårdvalet. Det är landstingen själva som bestämmer villkoren genom sina regelböcker.
– Vårdval håller på att införas för övriga specialiteter i Halland och Stockholm. Man är först ut med ögon i Stockholm i oktober. Det är viktigt att vi kan påverka så att de nya villkoren blir så attraktiva att många tar steget över till att verka som privatläkare.
Berätta något om dig själv!
– Jag spelar inte golf, till skillnad från många andra privatläkare.
Förutom Gunnar Welander lämnade även sekreteraren Elisabeth Zetterström styrelsen. Hon efterträddes av Margareta Svensson, tidigare övrig ledamot i styrelsen. Två nya ledamöter valdes in: Maria Hallberg, allmänläkare, Varberg, och Sven Söderberg, allmänläkare och geriatriker, Luleå.


Staffan Henriksson