Det har varit svårt att engagera utländska läkare att driva sina frågor. Inom kort läggs intresseföreningen Internationella läkare i Sverige, ILIS, ner. Samtal förs mellan föreningen och Läkarförbundet inför avvecklingen. På Läkarförbundet har man den uttalade policyn att inlemma utländska läkare i det övriga i läkarkollektivet:
– Vi ger samma service till alla, säger Gunilla Burenius, utredare, Läkarförbundet.
Varför är det så svårt att rekrytera utländska läkare till facket?
– För att väldigt många har dåliga erfarenheter av vad facket är för någonting. De kommer från länder där facket inte jobbar för medlemmarna, berättar Heba
Shemais, avgående ordförande i ILIS.
– Jag tror att många utländska läkare i Sverige inte har tillräcklig kunskap om vad Läkarförbundet gör, till exempel om löneförhandlingar – även om Läkarförbundet har blivit bättre på att marknadsföra sig även för den här gruppen, fortsätter Heba Shemais, och tillägger att det som intresserar denna grupp är att få jobb:
– Om Läkarförbundet hittar ett sätt eller en väg att förenkla vägen för utländska läkare att arbeta så har man vunnit jättemycket.

Heba Shemais har sedan 2002, tillsammans med några kollegor, drivit internationella läkares intressefrågor genom föreningen ILIS, Internationella läkare i Sverige. Men arbetet har varit slitsamt – och oftast ensamt. Den 18 maj kommer före­ningen att upplösas vid ett möte i Läkarförbundets lokaler på Kommendörsgatan i Stockholm.

ILIS har vid två tillfällen gett kursen »Att knäcka den svenska koden«, om lagar, regler och kulturkunskap om svensk hälso- och sjukvård. En motsvarande baskurs för utländska läkare nya i Sverige har senare hållits vid Nordiska folkhögskolan i Göte­borg. Denna lades ner i brist på finansiering. 

Läs även
Tredjelandsläkarna – en outnyttjad resurs

Kritik från Riksrevisionen: För lång tid för utländska läkare att få legitimation

Svårare locka utländska läkare till facket