Läkaren varslades om en varning den 27 april, samma dag som Sjukhusläkarnas ordförande Thomas Zilling varslades om avsked. Bakgrunden är att läkaren lämnade en patient som var nedsövd inför operation för ett möte om arbetsmiljöproblemen på sjukhuset, en händelse som har lex Maria-anmälts av sjukhusets chefsläkare.
Efter överläggningar med Hallands läkarförening, där man försökt reda ut vad som hänt, dras alltså varslet om varning tillbaka.
Betyder det att ni anser att läkaren inte agerat fel som lämnade patienten?
– Det är alltid så att man ser något när man varslar och sedan har man överläggning och då kan det komma fram saker som gör att man ur arbetsrättsligt perspektiv väljer att inte fullfölja varslet, säger Lisbet Kahlmeter, personalchef vid Hallands sjukhus.
Att det begåtts fel mot patienten anser man dock fortfarande.
– Vi har tittat på den arbetsrättsliga delen. Det finns också en patientsäkerhetsdel och den utreds inom lex Maria. Vi vill ha utrett om det beror på personer eller rutiner, och om det finns något som vi kan förändra för att detta inte ska uppkomma. Det backar vi inte på, säger Lisbet Kahlmeter.
Vice ordförande i Hallands läkarförening, Anna Myredal, som satt med vid förhandlingen, säger att man haft en god dialog med arbetsgivaren och är nöjd med att man kunde uppnå enighet.
– Det har kommit fram information i samtalen som ger en annan bild av det som hände. Vad det är vill jag inte gå in på eftersom det är en förtroendefråga mellan läkarföreningen och medlemmen.
Men patienten har väl rätt att få veta varför det hände och om det var ok?

– Den frågan utreds inom lex Maria. Socialstyrelsen kan granska specifika individer om de bedömer att det är aktuellt, även om man i första hand tittar på systemet, säger Anna Myredal.
Betyder det att ni anser att det som hände beror på systemfel?

– Vi vill inte gå in på detaljer, men vi tycker inte att det fanns fog för en varning, säger Anna Myredal.
Trots att varslet nu är återkallat är läkaren fortfarande avstängd någon vecka till. Varför vill Lisbet Kahlmeter inte tala om.
– Detta är ett personärende och som alla personärenden är det viktigt att det sköts mellan parterna, och inte utåt.